BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome81.0.4044???
Chrome86.0.4240ownobject[object JSON]
Chrome88.0.4301???
Edge86.0.622ownobject[object JSON]
Firefox68.0.0???
Firefox79.0.0ownobject[object JSON]
HeadlessChrome81.0.4044ownobject[object JSON]
IE10.0.0ownobject[object JSON]
Safari10.1.2ownobject[object JSON]

PropertiesChromeEdgeFirefoxHeadlessChromeIESafari
parse 86.0.4240 86.0.622 79.0.0 81.0.4044 10.0.0 10.0.0
stringify 86.0.4240 86.0.622 79.0.0 81.0.4044 10.0.0 10.0.0