BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome79.0.3945???
Chrome80.0.3987ownnumber0
Chrome85.0.4183???
Chrome86.0.4240ownnumber0
Edge85.0.564???
Edge86.0.622ownnumber0
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownnumber0
Firefox68.0.0???
Firefox79.0.0ownnumber0
IE10.0.0???
Safari10.1.2???
Safari13.0.4ownnumber1
YandexBot3.0.0ownnumber0

PropertiesChromeEdgeFirefoxIESafariYandexBot