BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome77.0.3855ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome77.0.3835ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome77.0.3833ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome76.0.3809ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome76.0.3804ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome76.0.3802ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome76.0.3800ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome76.0.3788ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome75.0.3770ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome75.0.3755ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome74.0.3729ownfunction function Date() { [native code] }
Chrome73.0.3683ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome72.0.3626ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome72.0.3617ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome72.0.3598ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome71.0.3578ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome69.0.3481ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome68.0.3431ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome68.0.3428ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome67.0.3384ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome65.0.3298ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome63.0.3214ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome62.0.3166ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome61.0.3159ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome53.0.2785ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome47.0.2526ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome46.0.2490ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome45.0.2454ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome39.0.2171ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome38.0.1025ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome35.0.1916ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome34.0.1847ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome31.0.1650ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome29.0.1547ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction Date() { [native code] }
CriOS66.0.3359???
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge77.0.221ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge77.0.217ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge77.0.186ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge76.0.174ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge76.0.169ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge76.0.167ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge76.0.147ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge76.0.141ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge75.0.130ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge75.0.126ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge75.0.121ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge75.0.111ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge74.1.96ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge18.18362.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge18.17763.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox70.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox67.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox66.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox65.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox64.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox63.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox56.2.5ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunction function Date() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox48.0.0???
Firefox47.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox43.0.0???
Firefox39.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox38.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox35.0.0inheritedfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox18.0.0inheritedfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox6.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Firefox5.0.1ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
IE11.0.0ownfunction function Date() { [native code] }
IE10.0.0ownfunction function Date() { [native code] }
IE9.0.0ownfunction function Date() { [native code] }
Opera9.80.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari538.1.0???
Safari12.1.1???
Safari12.1.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari12.0.3ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari12.0.2???
Safari12.0.1ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari12.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari11.1.1???
Safari11.1.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari9.1.3ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari9.1.2???
Safari8.0.8ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari8.0.0???
Safari7.1.8ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari7.0.3ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari7.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari6.0.5ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari5.1.7ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
Safari3.1.1ownfunctionfunction Date() { [native code] }
SamsungBrowser9.2.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
SamsungBrowser9.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction Date() { [native code] }

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEOperaSafariSamsungBrowser
arity??? 5.0.0?????
length 15.0.874? 12.0.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0
now 15.0.874? 12.0.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0
parse 15.0.874? 12.0.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0
prototype 15.0.874? 12.0.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0
UTC 15.0.874? 12.0.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0 9.80.0 3.0.0 4.0.0