BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325ownbooltrue
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownbooltrue
Chrome64.0.3282ownbooltrue
Chrome64.0.3253ownbooltrue
Chrome63.0.3239ownbooltrue
Chrome63.0.3231ownbooltrue
Chrome63.0.3214???
Chrome62.0.3202ownbooltrue
Chrome62.0.3176ownbooltrue
Chrome62.0.3175???
Chrome62.0.3172ownbooltrue
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownbooltrue
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownbooltrue
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownbooltrue
Chrome61.0.3147ownbooltrue
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.3112ownbooltrue
Chrome59.0.3071ownbooltrue
Chrome58.0.3300ownbooltrue
Chrome58.0.3050ownbooltrue
Chrome58.0.3029ownbooltrue
Chrome57.0.2987???
Chrome56.0.2924ownbooltrue
Chrome55.0.2883???
Chrome54.0.2840ownbooltrue
Chrome53.0.2785???
Chrome52.0.2743ownbooltrue
Chrome51.0.2704ownbooltrue
Chrome50.0.2661ownbooltrue
Chrome49.0.2623ownbooltrue
Chrome48.0.2564ownbooltrue
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403ownbooltrue
Chrome43.0.2357???
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.2272ownbooltrue
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125ownbooltrue
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062ownbooltrue
Chrome36.0.1985ownbooltrue
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome29.0.1547???
Chrome25.0.1364ownbooltrue
Chrome24.0.1312ownbooltrue
Chrome19.0.1084ownbooltrue
Chrome15.0.874ownbooltrue
Chromium63.0.3239???
Chromium62.0.3202???
Chromium61.0.3163???
Chromium60.0.3112???
Chromium48.0.2564???
CriOS64.0.3282ownbooltrue
CriOS62.0.3202ownbooltrue
CriOS59.0.3071ownbooltrue
Edge16.16299.0ownbooltrue
Edge15.15063.0ownbooltrue
Edge14.14393.0ownbooltrue
Firefox59.0.0???
Firefox58.0.0???
Firefox57.0.0???
Firefox56.0.0???
Firefox55.0.0inheritedstringauto
Firefox54.0.0???
Firefox53.0.0???
Firefox52.0.0???
Firefox51.0.0???
Firefox50.0.0???
Firefox49.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.1.0???
Firefox37.0.0???
Firefox35.0.0???
Firefox30.0.0???
Firefox29.0.0???
Firefox28.0.0???
Firefox27.0.0???
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox15.0.1???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Googlebot2.1.0ownbooltrue
IE11.0.0inheritedstringauto
IE10.0.0inheritedstringauto
IE9.0.0???
Maxthon5.0.4???
PhantomJS2.1.1ownbooltrue
Safari11.1.0ownbooltrue
Safari11.0.3ownbooltrue
Safari11.0.2ownbooltrue
Safari11.0.1ownbooltrue
Safari11.0.0ownbooltrue
Safari10.1.2ownbooltrue
Safari10.1.1ownbooltrue
Safari10.1.0ownbooltrue
Safari10.0.0ownbooltrue
Safari9.1.3ownbooltrue
Safari8.0.8ownbooltrue
Safari7.1.8ownbooltrue
Safari6.0.5ownbooltrue
Safari6.0.0???
Safari5.1.7ownbooltrue
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownbooltrue
SamsungBrowser6.2.0ownbooltrue
SamsungBrowser4.0.0???

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEMaxthonPhantomJSSafariSamsungBrowser