BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome68.0.3400ownobject[object BarProp]
Chrome67.0.3396???
Chrome67.0.3394???
Chrome67.0.3386???
Chrome67.0.3384???
Chrome66.0.3359ownobject[object BarProp]
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325ownobject[object BarProp]
Chrome65.0.3294ownobject[object BarProp]
Chrome64.0.3350ownobject[object BarProp]
Chrome64.0.3282ownobject[object BarProp]
Chrome64.0.3253ownobject[object BarProp]
Chrome63.0.3239ownobject[object BarProp]
Chrome63.0.3231ownobject[object BarProp]
Chrome63.0.3214???
Chrome62.0.3202ownobject[object BarProp]
Chrome62.0.3176ownobject[object BarProp]
Chrome62.0.3175???
Chrome62.0.3172ownobject[object BarProp]
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownobject[object BarProp]
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownobject[object BarProp]
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownobject[object BarProp]
Chrome61.0.3147ownobject[object BarProp]
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.3112ownobject[object BarProp]
Chrome59.0.3071ownobject[object BarProp]
Chrome58.0.3300ownobject[object BarProp]
Chrome58.0.3050ownobject[object BarProp]
Chrome58.0.3029ownobject[object BarProp]
Chrome57.0.2987???
Chrome56.0.2924ownobject[object BarProp]
Chrome55.0.2883???
Chrome54.0.2840ownobject[object BarProp]
Chrome52.0.2743ownobject[object BarProp]
Chrome51.0.2704ownobject[object BarProp]
Chrome50.0.2661ownobject[object BarProp]
Chrome49.0.2623ownobject[object BarProp]
Chrome48.0.2564ownobject[object BarProp]
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403ownobject[object BarProp]
Chrome43.0.2357???
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.2272ownobject[object BarProp]
Chrome41.0.2226???
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125ownobject[object BarProp]
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062ownobject[object BarProp]
Chrome36.0.1985ownobject[object BarInfo]
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome29.0.1547???
Chrome25.0.1364ownobject[object BarInfo]
Chrome24.0.1312ownobject[object BarInfo]
Chrome19.0.1084ownobject[object BarInfo]
Chrome15.0.874ownobject[object BarInfo]
Chrome11.0.696???
Chrome5.0.375???
Chromium65.0.3325ownobject[object BarProp]
Chromium63.0.3239???
Chromium62.0.3202???
Chromium61.0.3163???
Chromium60.0.3112???
Chromium48.0.2564???
Chromium37.0.2062???
CriOS65.0.3325ownobject[object BarProp]
CriOS64.0.3282ownobject[object BarProp]
CriOS62.0.3202ownobject[object BarProp]
CriOS59.0.3071ownobject[object BarProp]
Edge16.16299.0ownobject[object BarProp]
Edge15.15063.0ownobject[object BarProp]
Edge14.14393.0ownobject[object BarProp]
Edge13.10586.0ownobject[object BarProp]
Firefox61.0.0???
Firefox60.0.0ownobject[object BarProp]
Firefox59.0.0ownobject[object BarProp]
Firefox58.0.0ownobject[object BarProp]
Firefox57.0.0ownobject[object BarProp]
Firefox56.0.0ownobject[object BarProp]
Firefox55.0.0ownobject[object BarProp]
Firefox54.0.0ownobject[object BarProp]
Firefox53.0.0ownobject[object BarProp]
Firefox52.0.0ownobject[object BarProp]
Firefox51.0.0ownobject[object BarProp]
Firefox50.0.0ownobject[object BarProp]
Firefox49.0.0ownobject[object BarProp]
Firefox46.0.0???
Firefox44.0.0ownobject[object BarProp]
Firefox35.0.0inheritedobject[object BarProp]
Firefox30.0.0inheritedobject[object BarProp]
Firefox29.0.0inheritedobject[object BarProp]
Firefox28.0.0inheritedobject[object BarProp]
Firefox27.0.0inheritedobject[object BarProp]
Firefox25.0.0???
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0inheritedobject[object BarProp]
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Googlebot2.1.0ownobject[object BarProp]
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Maxthon5.0.4???
Safari11.1.0ownobject[object BarProp]
Safari11.0.3ownobject[object BarProp]
Safari11.0.2ownobject[object BarProp]
Safari11.0.1ownobject[object BarProp]
Safari11.0.0ownobject[object BarProp]
Safari10.1.2ownobject[object BarProp]
Safari10.1.1ownobject[object BarProp]
Safari10.1.0ownobject[object BarProp]
Safari10.0.0ownobject[object BarProp]
Safari9.1.3ownobject[object BarProp]
Safari9.1.0ownobject[object BarProp]
Safari8.0.8ownobject[object BarProp]
Safari7.1.8ownobject[object BarProp]
Safari6.0.5ownobject[object BarInfo]
Safari5.1.7ownobject[object BarInfo]
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownobject[object BarInfo]
SamsungBrowser6.2.0ownobject[object BarProp]
SamsungBrowser4.0.0???

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEMaxthonSafariSamsungBrowser
constructor???? 48.0.0??? 7.0.0?
visible 15.0.874 65.0.3325 59.0.3071 13.10586.0 18.0.0 2.1.0?? 4.0.0 6.2.0