BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome63.0.3214???
Chrome62.0.3176???
Chrome62.0.3172???
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163???
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156???
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149???
Chrome61.0.3147???
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.3112???
Chrome59.0.3071???
Chrome58.0.3029???
Chrome57.0.2987???
Chrome56.0.2924???
Chrome55.0.2883???
Chrome53.0.2785???
Chrome51.0.2704???
Chrome50.0.2661???
Chrome49.0.2623???
Chrome48.0.2564???
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403???
Chrome43.0.2357???
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.2272???
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125???
Chrome37.0.2062???
Chrome36.0.1985???
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome29.0.1547???
Chrome25.0.1364???
Chrome24.0.1312???
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
Chromium60.0.3112???
CriOS59.0.3071???
Edge15.15063.0???
Edge14.14393.0???
Firefox57.0.0???
Firefox56.0.0???
Firefox55.0.0ownobject[object Controllers]
Firefox54.0.0ownobject[object Controllers]
Firefox53.0.0ownobject[object Controllers]
Firefox52.0.0ownobject[object Controllers]
Firefox51.0.0ownobject[object Controllers]
Firefox49.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox35.0.0???
Firefox30.0.0inheritedobject[object Controllers]
Firefox29.0.0inheritedobject[object Controllers]
Firefox28.0.0inheritedobject[object Controllers]
Firefox27.0.0inheritedobject[object Controllers]
Firefox24.0.0inheritedobject[object Controllers]
Firefox18.0.0inheritedobject[object Controllers]
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Googlebot2.1.0???
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Maxthon5.0.4???
ru2.0.0???
Safari11.0.0???
Safari10.3.0???
Safari10.1.2???
Safari10.1.1???
Safari10.1.0???
Safari10.0.0???
Safari9.1.3???
Safari8.0.8???
Safari7.1.8???
Safari7.0.0???
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0???
SamsungBrowser4.0.0???
YaBrowser1.0.1084???

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEMaxthonruSafariSamsungBrowserYaBrowser
appendController???? 18.0.0???????
getControllerAt???? 18.0.0???????
getControllerById???? 18.0.0???????
getControllerCount???? 18.0.0???????
getControllerForCommand???? 18.0.0???????
getControllerId???? 18.0.0???????
insertControllerAt???? 18.0.0???????
prototype???? 18.0.0???????
QueryInterface???? 18.0.0???????
removeController???? 18.0.0???????
removeControllerAt???? 18.0.0???????