BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome63.0.3214???
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome57.0.2987???
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome55.0.2883???
Chrome53.0.2785???
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome43.0.2357???
Chrome42.0.2311???
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome29.0.1547???
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Chromium61.0.3163???
Chromium60.0.3112???
CriOS59.0.3071???
Edge15.15063.0ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Firefox55.0.0ownobject[object NodeList]
Firefox54.0.0ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Firefox52.0.0ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Firefox49.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox35.0.0???
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Firefox27.0.0inheritedfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Firefox24.0.0inheritedfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Firefox18.0.0inheritedfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Firefox6.0.0ownobject[object NodeList]
Firefox5.0.1ownobject[object NodeList]
Firefox3.6.4???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
IE11.0.0ownobject[object NodeList]
IE10.0.0ownobject[object NodeList]
IE9.0.0ownobject[object NodeList]
Maxthon5.0.4???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Safari10.1.0???
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
Safari9.1.3ownobject[object NodeListConstructor]
Safari8.0.8ownobject[object NodeListConstructor]
Safari7.1.8ownobject[object NodeListConstructor]
Safari6.0.5ownobject[object NodeListConstructor]
Safari5.1.7ownobject[object NodeListConstructor]
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction NodeList() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0???
SamsungBrowser4.0.0???

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEMaxthonSafariSamsungBrowser
length 15.0.874??? 18.0.0 2.1.0?? 4.0.0?
prototype 15.0.874?? 14.14393.0 5.0.0 2.1.0 9.0.0? 4.0.0?
toString 15.0.874??? 24.0.0 2.1.0?? 4.0.0?