BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome72.0.3608???
Chrome72.0.3596???
Chrome72.0.3592???
Chrome72.0.3590???
Chrome72.0.3582???
Chrome71.0.3578???
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3449???
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3434???
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423???
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3398ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3500???
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3394???
Chrome67.0.3386???
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3336???
Chrome65.0.3325ownobject[object MouseEvent]
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3205???
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3175???
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3150???
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3126???
Chrome60.0.8789???
Chrome60.0.8501???
Chrome60.0.8418???
Chrome60.0.8121???
Chrome60.0.8020???
Chrome60.0.7717???
Chrome60.0.7701???
Chrome60.0.7338???
Chrome60.0.7111???
Chrome60.0.6348???
Chrome60.0.5277???
Chrome60.0.5196???
Chrome60.0.5026???
Chrome60.0.4995???
Chrome60.0.4630???
Chrome60.0.4538???
Chrome60.0.4366???
Chrome60.0.4294???
Chrome60.0.4167???
Chrome60.0.4082???
Chrome60.0.4025???
Chrome60.0.3997???
Chrome60.0.3558???
Chrome60.0.3388???
Chrome60.0.3117???
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome60.0.2783???
Chrome60.0.2589???
Chrome60.0.1541???
Chrome60.0.1088???
Chrome60.0.1040???
Chrome59.0.9836???
Chrome59.0.9818???
Chrome59.0.9581???
Chrome59.0.9553???
Chrome59.0.9208???
Chrome59.0.9157???
Chrome59.0.9059???
Chrome59.0.8961???
Chrome59.0.8614???
Chrome59.0.8378???
Chrome59.0.8282???
Chrome59.0.8208???
Chrome59.0.8160???
Chrome59.0.7684???
Chrome59.0.7648???
Chrome59.0.7630???
Chrome59.0.7487???
Chrome59.0.7432???
Chrome59.0.6827???
Chrome59.0.6677???
Chrome59.0.6632???
Chrome59.0.6383???
Chrome59.0.6045???
Chrome59.0.6014???
Chrome59.0.5888???
Chrome59.0.5740???
Chrome59.0.5178???
Chrome59.0.5167???
Chrome59.0.5093???
Chrome59.0.4469???
Chrome59.0.4282???
Chrome59.0.3924???
Chrome59.0.3839???
Chrome59.0.3723???
Chrome59.0.3573???
Chrome59.0.3564???
Chrome59.0.3551???
Chrome59.0.3397???
Chrome59.0.3329???
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome59.0.3044???
Chrome59.0.3010???
Chrome59.0.2978???
Chrome59.0.2862???
Chrome59.0.2665???
Chrome59.0.2606???
Chrome59.0.2517???
Chrome59.0.2468???
Chrome59.0.2318???
Chrome59.0.2223???
Chrome59.0.2204???
Chrome59.0.2138???
Chrome59.0.2014???
Chrome59.0.1813???
Chrome59.0.1522???
Chrome59.0.1503???
Chrome59.0.1275???
Chrome59.0.1231???
Chrome58.0.9910???
Chrome58.0.8254???
Chrome58.0.7878???
Chrome58.0.7799???
Chrome58.0.7642???
Chrome58.0.7520???
Chrome58.0.7474???
Chrome58.0.7077???
Chrome58.0.7036???
Chrome58.0.6601???
Chrome58.0.6558???
Chrome58.0.6523???
Chrome58.0.6056???
Chrome58.0.5796???
Chrome58.0.5559???
Chrome58.0.5355???
Chrome58.0.5231???
Chrome58.0.4922???
Chrome58.0.4521???
Chrome58.0.4447???
Chrome58.0.4347???
Chrome58.0.4067???
Chrome58.0.3375???
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3079???
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome58.0.2648???
Chrome58.0.2551???
Chrome58.0.2513???
Chrome58.0.2483???
Chrome58.0.2409???
Chrome58.0.2182???
Chrome58.0.1851???
Chrome58.0.1424???
Chrome57.5.653???
Chrome57.0.9585???
Chrome57.0.9373???
Chrome57.0.9322???
Chrome57.0.9258???
Chrome57.0.9141???
Chrome57.0.8951???
Chrome57.0.8832???
Chrome57.0.8750???
Chrome57.0.8565???
Chrome57.0.7825???
Chrome57.0.7638???
Chrome57.0.7319???
Chrome57.0.7190???
Chrome57.0.7141???
Chrome57.0.6883???
Chrome57.0.6877???
Chrome57.0.6748???
Chrome57.0.6512???
Chrome57.0.6502???
Chrome57.0.6453???
Chrome57.0.6431???
Chrome57.0.6401???
Chrome57.0.6122???
Chrome57.0.5543???
Chrome57.0.5316???
Chrome57.0.5024???
Chrome57.0.4995???
Chrome57.0.4978???
Chrome57.0.4494???
Chrome57.0.4435???
Chrome57.0.4420???
Chrome57.0.4274???
Chrome57.0.4017???
Chrome57.0.4004???
Chrome57.0.3846???
Chrome57.0.3618???
Chrome57.0.3360???
Chrome57.0.2987???
Chrome57.0.2680???
Chrome57.0.2664???
Chrome57.0.2513???
Chrome57.0.2362???
Chrome57.0.1931???
Chrome57.0.1850???
Chrome57.0.1594???
Chrome57.0.1358???
Chrome57.0.1028???
Chrome56.0.9889???
Chrome56.0.9747???
Chrome56.0.9414???
Chrome56.0.9349???
Chrome56.0.9326???
Chrome56.0.9304???
Chrome56.0.9162???
Chrome56.0.9158???
Chrome56.0.8932???
Chrome56.0.8661???
Chrome56.0.8570???
Chrome56.0.8366???
Chrome56.0.7873???
Chrome56.0.7728???
Chrome56.0.7725???
Chrome56.0.7696???
Chrome56.0.7444???
Chrome56.0.7395???
Chrome56.0.7277???
Chrome56.0.7173???
Chrome56.0.7061???
Chrome56.0.6913???
Chrome56.0.6780???
Chrome56.0.6542???
Chrome56.0.6234???
Chrome56.0.6126???
Chrome56.0.5707???
Chrome56.0.5658???
Chrome56.0.5590???
Chrome56.0.5534???
Chrome56.0.5430???
Chrome56.0.5246???
Chrome56.0.5085???
Chrome56.0.4943???
Chrome56.0.4821???
Chrome56.0.4662???
Chrome56.0.4519???
Chrome56.0.4310???
Chrome56.0.4211???
Chrome56.0.3780???
Chrome56.0.3356???
Chrome56.0.3231???
Chrome56.0.3196???
Chrome56.0.3174???
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome56.0.2840???
Chrome56.0.2835???
Chrome56.0.2695???
Chrome56.0.2645???
Chrome56.0.2138???
Chrome56.0.2094???
Chrome56.0.1986???
Chrome56.0.1909???
Chrome56.0.1840???
Chrome56.0.1596???
Chrome56.0.1069???
Chrome55.0.9998???
Chrome55.0.9996???
Chrome55.0.9699???
Chrome55.0.9623???
Chrome55.0.9519???
Chrome55.0.9314???
Chrome55.0.9256???
Chrome55.0.9248???
Chrome55.0.9161???
Chrome55.0.8835???
Chrome55.0.8806???
Chrome55.0.8802???
Chrome55.0.8682???
Chrome55.0.8520???
Chrome55.0.8460???
Chrome55.0.8271???
Chrome55.0.8253???
Chrome55.0.7821???
Chrome55.0.7591???
Chrome55.0.7280???
Chrome55.0.7264???
Chrome55.0.7222???
Chrome55.0.6828???
Chrome55.0.6785???
Chrome55.0.6753???
Chrome55.0.6616???
Chrome55.0.6512???
Chrome55.0.6364???
Chrome55.0.6194???
Chrome55.0.5893???
Chrome55.0.5587???
Chrome55.0.5335???
Chrome55.0.4928???
Chrome55.0.4401???
Chrome55.0.4025???
Chrome55.0.3945???
Chrome55.0.3913???
Chrome55.0.3885???
Chrome55.0.3780???
Chrome55.0.3638???
Chrome55.0.3510???
Chrome55.0.3476???
Chrome55.0.3071???
Chrome55.0.3006???
Chrome55.0.2883???
Chrome55.0.2435???
Chrome55.0.2427???
Chrome55.0.2319???
Chrome55.0.2276???
Chrome55.0.2194???
Chrome55.0.2131???
Chrome55.0.1663???
Chrome55.0.1214???
Chrome55.0.1193???
Chrome55.0.1122???
Chrome54.0.9931???
Chrome54.0.9910???
Chrome54.0.9877???
Chrome54.0.9525???
Chrome54.0.8910???
Chrome54.0.8696???
Chrome54.0.8511???
Chrome54.0.8486???
Chrome54.0.8237???
Chrome54.0.8221???
Chrome54.0.8031???
Chrome54.0.7974???
Chrome54.0.7869???
Chrome54.0.7679???
Chrome54.0.7514???
Chrome54.0.7165???
Chrome54.0.6369???
Chrome54.0.6047???
Chrome54.0.5313???
Chrome54.0.4829???
Chrome54.0.4746???
Chrome54.0.4543???
Chrome54.0.4414???
Chrome54.0.4358???
Chrome54.0.3997???
Chrome54.0.3789???
Chrome54.0.3708???
Chrome54.0.3024???
Chrome54.0.2916???
Chrome54.0.2880???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome54.0.2838???
Chrome54.0.2755???
Chrome54.0.2586???
Chrome54.0.2448???
Chrome54.0.2413???
Chrome54.0.2308???
Chrome54.0.1704???
Chrome54.0.1675???
Chrome54.0.1244???
Chrome54.0.1063???
Chrome53.0.9663???
Chrome53.0.9584???
Chrome53.0.9478???
Chrome53.0.9294???
Chrome53.0.9118???
Chrome53.0.8769???
Chrome53.0.8491???
Chrome53.0.8146???
Chrome53.0.8070???
Chrome53.0.7990???
Chrome53.0.7916???
Chrome53.0.7863???
Chrome53.0.7757???
Chrome53.0.7683???
Chrome53.0.7305???
Chrome53.0.6221???
Chrome53.0.5484???
Chrome53.0.5046???
Chrome53.0.4789???
Chrome53.0.4638???
Chrome53.0.4611???
Chrome53.0.4305???
Chrome53.0.4289???
Chrome53.0.4207???
Chrome53.0.3993???
Chrome53.0.3678???
Chrome53.0.3451???
Chrome53.0.3430???
Chrome53.0.3208???
Chrome53.0.2813???
Chrome53.0.2772???
Chrome53.0.2766???
Chrome53.0.2553???
Chrome53.0.1920???
Chrome53.0.1543???
Chrome53.0.1278???
Chrome52.0.9973???
Chrome52.0.9893???
Chrome52.0.9557???
Chrome52.0.9021???
Chrome52.0.8602???
Chrome52.0.8175???
Chrome52.0.7604???
Chrome52.0.7580???
Chrome52.0.7574???
Chrome52.0.7405???
Chrome52.0.7269???
Chrome52.0.6819???
Chrome52.0.6725???
Chrome52.0.6541???
Chrome52.0.6493???
Chrome52.0.6106???
Chrome52.0.6075???
Chrome52.0.5940???
Chrome52.0.5926???
Chrome52.0.5879???
Chrome52.0.5800???
Chrome52.0.5589???
Chrome52.0.5501???
Chrome52.0.5218???
Chrome52.0.5085???
Chrome52.0.4935???
Chrome52.0.4575???
Chrome52.0.4535???
Chrome52.0.4013???
Chrome52.0.3949???
Chrome52.0.3498???
Chrome52.0.3162???
Chrome52.0.3135???
Chrome52.0.2826???
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome52.0.2623???
Chrome52.0.1777???
Chrome52.0.1482???
Chrome52.0.1373???
Chrome52.0.1103???
Chrome52.0.1102???
Chrome51.0.9395???
Chrome51.0.9305???
Chrome51.0.8956???
Chrome51.0.8869???
Chrome51.0.8861???
Chrome51.0.8607???
Chrome51.0.8409???
Chrome51.0.8036???
Chrome51.0.7931???
Chrome51.0.7922???
Chrome51.0.7803???
Chrome51.0.7620???
Chrome51.0.7390???
Chrome51.0.7287???
Chrome51.0.6635???
Chrome51.0.6544???
Chrome51.0.6499???
Chrome51.0.6357???
Chrome51.0.6002???
Chrome51.0.5948???
Chrome51.0.5596???
Chrome51.0.5470???
Chrome51.0.5452???
Chrome51.0.5329???
Chrome51.0.5302???
Chrome51.0.5290???
Chrome51.0.5167???
Chrome51.0.4940???
Chrome51.0.4811???
Chrome51.0.4516???
Chrome51.0.4338???
Chrome51.0.4223???
Chrome51.0.3897???
Chrome51.0.3865???
Chrome51.0.3596???
Chrome51.0.3563???
Chrome51.0.3494???
Chrome51.0.3436???
Chrome51.0.3326???
Chrome51.0.3236???
Chrome51.0.3067???
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome51.0.2416???
Chrome51.0.2265???
Chrome51.0.2131???
Chrome51.0.1572???
Chrome51.0.1516???
Chrome51.0.1110???
Chrome51.0.1021???
Chrome50.0.9988???
Chrome50.0.9691???
Chrome50.0.9433???
Chrome50.0.9277???
Chrome50.0.9251???
Chrome50.0.8976???
Chrome50.0.8970???
Chrome50.0.8831???
Chrome50.0.8607???
Chrome50.0.8561???
Chrome50.0.8213???
Chrome50.0.8120???
Chrome50.0.7875???
Chrome50.0.7867???
Chrome50.0.7507???
Chrome50.0.7299???
Chrome50.0.6873???
Chrome50.0.6723???
Chrome50.0.6511???
Chrome50.0.6447???
Chrome50.0.6246???
Chrome50.0.6033???
Chrome50.0.5942???
Chrome50.0.5869???
Chrome50.0.5235???
Chrome50.0.5232???
Chrome50.0.5030???
Chrome50.0.5005???
Chrome50.0.4990???
Chrome50.0.4673???
Chrome50.0.4301???
Chrome50.0.4060???
Chrome50.0.3835???
Chrome50.0.3776???
Chrome50.0.3706???
Chrome50.0.3233???
Chrome50.0.2757???
Chrome50.0.2740???
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome50.0.2526???
Chrome50.0.2204???
Chrome50.0.2062???
Chrome50.0.1999???
Chrome50.0.1859???
Chrome50.0.1811???
Chrome50.0.1695???
Chrome50.0.1446???
Chrome50.0.1394???
Chrome50.0.1375???
Chrome50.0.1358???
Chrome49.0.9967???
Chrome49.0.9926???
Chrome49.0.9863???
Chrome49.0.9691???
Chrome49.0.9604???
Chrome49.0.9405???
Chrome49.0.8671???
Chrome49.0.8654???
Chrome49.0.8224???
Chrome49.0.7913???
Chrome49.0.7873???
Chrome49.0.7810???
Chrome49.0.7502???
Chrome49.0.7500???
Chrome49.0.6745???
Chrome49.0.6621???
Chrome49.0.5943???
Chrome49.0.5851???
Chrome49.0.5679???
Chrome49.0.5343???
Chrome49.0.4391???
Chrome49.0.4361???
Chrome49.0.3895???
Chrome49.0.3892???
Chrome49.0.3582???
Chrome49.0.3580???
Chrome49.0.3437???
Chrome49.0.3424???
Chrome49.0.3160???
Chrome49.0.3084???
Chrome49.0.2926???
Chrome49.0.2854???
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome49.0.1987???
Chrome49.0.1844???
Chrome49.0.1709???
Chrome49.0.1655???
Chrome49.0.1575???
Chrome49.0.1401???
Chrome49.0.1273???
Chrome48.0.9962???
Chrome48.0.9960???
Chrome48.0.9579???
Chrome48.0.9556???
Chrome48.0.9537???
Chrome48.0.9519???
Chrome48.0.8368???
Chrome48.0.8094???
Chrome48.0.7855???
Chrome48.0.7742???
Chrome48.0.7668???
Chrome48.0.7633???
Chrome48.0.7553???
Chrome48.0.7187???
Chrome48.0.7171???
Chrome48.0.6721???
Chrome48.0.6627???
Chrome48.0.6065???
Chrome48.0.6026???
Chrome48.0.5205???
Chrome48.0.5154???
Chrome48.0.5098???
Chrome48.0.3879???
Chrome48.0.3669???
Chrome48.0.3473???
Chrome48.0.3159???
Chrome48.0.3058???
Chrome48.0.2889???
Chrome48.0.2856???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome48.0.2271???
Chrome48.0.1898???
Chrome48.0.1878???
Chrome48.0.1671???
Chrome48.0.1622???
Chrome48.0.1483???
Chrome48.0.1345???
Chrome48.0.1315???
Chrome47.0.9393???
Chrome47.0.9364???
Chrome47.0.9050???
Chrome47.0.8558???
Chrome47.0.8291???
Chrome47.0.8171???
Chrome47.0.7929???
Chrome47.0.7369???
Chrome47.0.7313???
Chrome47.0.7172???
Chrome47.0.6859???
Chrome47.0.6834???
Chrome47.0.6586???
Chrome47.0.6548???
Chrome47.0.6290???
Chrome47.0.5979???
Chrome47.0.5668???
Chrome47.0.5642???
Chrome47.0.5636???
Chrome47.0.5479???
Chrome47.0.5390???
Chrome47.0.5334???
Chrome47.0.5279???
Chrome47.0.5259???
Chrome47.0.5115???
Chrome47.0.4663???
Chrome47.0.4444???
Chrome47.0.4293???
Chrome47.0.4269???
Chrome47.0.3762???
Chrome47.0.3729???
Chrome47.0.3608???
Chrome47.0.3173???
Chrome47.0.3072???
Chrome47.0.3030???
Chrome47.0.2981???
Chrome47.0.2920???
Chrome47.0.2804???
Chrome47.0.2588???
Chrome47.0.1363???
Chrome47.0.1201???
Chrome46.0.9595???
Chrome46.0.9560???
Chrome46.0.9500???
Chrome46.0.8945???
Chrome46.0.8889???
Chrome46.0.8640???
Chrome46.0.8377???
Chrome46.0.7965???
Chrome46.0.7787???
Chrome46.0.7561???
Chrome46.0.7392???
Chrome46.0.7071???
Chrome46.0.6770???
Chrome46.0.6713???
Chrome46.0.6703???
Chrome46.0.6416???
Chrome46.0.6392???
Chrome46.0.6360???
Chrome46.0.6261???
Chrome46.0.6208???
Chrome46.0.6198???
Chrome46.0.5081???
Chrome46.0.4860???
Chrome46.0.4859???
Chrome46.0.4751???
Chrome46.0.4528???
Chrome46.0.4323???
Chrome46.0.4104???
Chrome46.0.3846???
Chrome46.0.3813???
Chrome46.0.3489???
Chrome46.0.3435???
Chrome46.0.3259???
Chrome46.0.3171???
Chrome46.0.3157???
Chrome46.0.2766???
Chrome46.0.2749???
Chrome46.0.2719???
Chrome46.0.2569???
Chrome46.0.2426???
Chrome46.0.2156???
Chrome46.0.1815???
Chrome46.0.1383???
Chrome46.0.1263???
Chrome46.0.1240???
Chrome45.0.9849???
Chrome45.0.9322???
Chrome45.0.9292???
Chrome45.0.9267???
Chrome45.0.9249???
Chrome45.0.9165???
Chrome45.0.9148???
Chrome45.0.8526???
Chrome45.0.8211???
Chrome45.0.8027???
Chrome45.0.7996???
Chrome45.0.7934???
Chrome45.0.7791???
Chrome45.0.7604???
Chrome45.0.7602???
Chrome45.0.7223???
Chrome45.0.7120???
Chrome45.0.6846???
Chrome45.0.6813???
Chrome45.0.6521???
Chrome45.0.6065???
Chrome45.0.6034???
Chrome45.0.5989???
Chrome45.0.5327???
Chrome45.0.5018???
Chrome45.0.4897???
Chrome45.0.4726???
Chrome45.0.4692???
Chrome45.0.4578???
Chrome45.0.4482???
Chrome45.0.3842???
Chrome45.0.3699???
Chrome45.0.3355???
Chrome45.0.3112???
Chrome45.0.2836???
Chrome45.0.2822???
Chrome45.0.2005???
Chrome45.0.1625???
Chrome45.0.1365???
Chrome45.0.1308???
Chrome45.0.1136???
Chrome44.0.9866???
Chrome44.0.9523???
Chrome44.0.9261???
Chrome44.0.9187???
Chrome44.0.9091???
Chrome44.0.8862???
Chrome44.0.8854???
Chrome44.0.8684???
Chrome44.0.8454???
Chrome44.0.8342???
Chrome44.0.8249???
Chrome44.0.8210???
Chrome44.0.8095???
Chrome44.0.7793???
Chrome44.0.7690???
Chrome44.0.7563???
Chrome44.0.7507???
Chrome44.0.6419???
Chrome44.0.6231???
Chrome44.0.6215???
Chrome44.0.6206???
Chrome44.0.5860???
Chrome44.0.5747???
Chrome44.0.5615???
Chrome44.0.5470???
Chrome44.0.5357???
Chrome44.0.5326???
Chrome44.0.5224???
Chrome44.0.4842???
Chrome44.0.4804???
Chrome44.0.4730???
Chrome44.0.4254???
Chrome44.0.4167???
Chrome44.0.3898???
Chrome44.0.3882???
Chrome44.0.3743???
Chrome44.0.3603???
Chrome44.0.3482???
Chrome44.0.3162???
Chrome44.0.3108???
Chrome44.0.3107???
Chrome44.0.2842???
Chrome44.0.2833???
Chrome44.0.2711???
Chrome44.0.2474???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome44.0.2115???
Chrome44.0.1924???
Chrome44.0.1716???
Chrome44.0.1471???
Chrome44.0.1469???
Chrome44.0.1200???
Chrome44.0.1150???
Chrome43.0.9921???
Chrome43.0.9882???
Chrome43.0.9754???
Chrome43.0.9251???
Chrome43.0.8854???
Chrome43.0.8813???
Chrome43.0.8485???
Chrome43.0.8368???
Chrome43.0.8364???
Chrome43.0.8275???
Chrome43.0.8090???
Chrome43.0.7905???
Chrome43.0.7307???
Chrome43.0.7255???
Chrome43.0.7079???
Chrome43.0.6276???
Chrome43.0.6221???
Chrome43.0.6024???
Chrome43.0.5206???
Chrome43.0.5104???
Chrome43.0.5064???
Chrome43.0.4945???
Chrome43.0.4708???
Chrome43.0.4297???
Chrome43.0.4191???
Chrome43.0.4062???
Chrome43.0.3929???
Chrome43.0.3927???
Chrome43.0.3752???
Chrome43.0.3514???
Chrome43.0.3415???
Chrome43.0.3378???
Chrome43.0.3338???
Chrome43.0.3245???
Chrome43.0.3196???
Chrome43.0.3130???
Chrome43.0.2863???
Chrome43.0.2808???
Chrome43.0.2588???
Chrome43.0.2496???
Chrome43.0.2357???
Chrome43.0.2053???
Chrome43.0.1992???
Chrome43.0.1840???
Chrome43.0.1680???
Chrome43.0.1218???
Chrome42.0.9922???
Chrome42.0.9764???
Chrome42.0.9718???
Chrome42.0.9514???
Chrome42.0.9096???
Chrome42.0.8603???
Chrome42.0.8328???
Chrome42.0.8306???
Chrome42.0.7914???
Chrome42.0.7890???
Chrome42.0.7715???
Chrome42.0.7204???
Chrome42.0.6535???
Chrome42.0.6246???
Chrome42.0.5810???
Chrome42.0.5251???
Chrome42.0.4982???
Chrome42.0.4891???
Chrome42.0.4866???
Chrome42.0.4455???
Chrome42.0.4330???
Chrome42.0.4047???
Chrome42.0.3834???
Chrome42.0.3743???
Chrome42.0.3243???
Chrome42.0.3229???
Chrome42.0.2882???
Chrome42.0.2579???
Chrome42.0.2311???
Chrome42.0.2178???
Chrome42.0.2078???
Chrome42.0.1978???
Chrome42.0.1936???
Chrome42.0.1824???
Chrome42.0.1753???
Chrome42.0.1532???
Chrome42.0.1352???
Chrome42.0.1331???
Chrome42.0.1321???
Chrome42.0.1108???
Chrome41.0.9979???
Chrome41.0.9841???
Chrome41.0.9441???
Chrome41.0.9303???
Chrome41.0.9294???
Chrome41.0.9188???
Chrome41.0.9087???
Chrome41.0.8908???
Chrome41.0.8734???
Chrome41.0.8453???
Chrome41.0.8067???
Chrome41.0.7428???
Chrome41.0.6808???
Chrome41.0.6487???
Chrome41.0.6446???
Chrome41.0.6407???
Chrome41.0.5995???
Chrome41.0.5898???
Chrome41.0.5824???
Chrome41.0.5597???
Chrome41.0.5594???
Chrome41.0.5403???
Chrome41.0.4798???
Chrome41.0.4361???
Chrome41.0.3894???
Chrome41.0.3877???
Chrome41.0.3438???
Chrome41.0.3435???
Chrome41.0.3391???
Chrome41.0.2826???
Chrome41.0.2704???
Chrome41.0.2645???
Chrome41.0.2280???
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome41.0.2169???
Chrome41.0.1715???
Chrome41.0.1699???
Chrome41.0.1593???
Chrome40.0.9601???
Chrome40.0.9368???
Chrome40.0.8835???
Chrome40.0.8791???
Chrome40.0.8606???
Chrome40.0.8481???
Chrome40.0.8434???
Chrome40.0.8413???
Chrome40.0.8237???
Chrome40.0.8077???
Chrome40.0.7939???
Chrome40.0.7876???
Chrome40.0.7821???
Chrome40.0.7771???
Chrome40.0.7730???
Chrome40.0.7387???
Chrome40.0.7232???
Chrome40.0.7092???
Chrome40.0.6886???
Chrome40.0.6675???
Chrome40.0.6387???
Chrome40.0.6289???
Chrome40.0.6209???
Chrome40.0.6158???
Chrome40.0.6138???
Chrome40.0.6006???
Chrome40.0.5818???
Chrome40.0.5691???
Chrome40.0.5198???
Chrome40.0.5180???
Chrome40.0.5147???
Chrome40.0.4390???
Chrome40.0.4158???
Chrome40.0.3674???
Chrome40.0.3667???
Chrome40.0.3429???
Chrome40.0.3333???
Chrome40.0.2867???
Chrome40.0.2791???
Chrome40.0.2332???
Chrome40.0.2214???
Chrome40.0.1741???
Chrome40.0.1736???
Chrome40.0.1711???
Chrome40.0.1466???
Chrome40.0.1421???
Chrome40.0.1333???
Chrome39.0.9025???
Chrome39.0.8902???
Chrome39.0.8879???
Chrome39.0.8497???
Chrome39.0.8189???
Chrome39.0.8130???
Chrome39.0.8094???
Chrome39.0.7823???
Chrome39.0.7661???
Chrome39.0.7474???
Chrome39.0.7410???
Chrome39.0.7331???
Chrome39.0.7287???
Chrome39.0.7099???
Chrome39.0.7081???
Chrome39.0.6905???
Chrome39.0.6835???
Chrome39.0.6776???
Chrome39.0.6416???
Chrome39.0.6145???
Chrome39.0.5701???
Chrome39.0.5549???
Chrome39.0.5444???
Chrome39.0.5333???
Chrome39.0.5179???
Chrome39.0.5121???
Chrome39.0.4628???
Chrome39.0.4336???
Chrome39.0.4314???
Chrome39.0.4297???
Chrome39.0.4183???
Chrome39.0.3701???
Chrome39.0.3495???
Chrome39.0.3307???
Chrome39.0.3087???
Chrome39.0.3041???
Chrome39.0.2760???
Chrome39.0.2495???
Chrome39.0.2457???
Chrome39.0.2113???
Chrome39.0.2096???
Chrome39.0.1996???
Chrome39.0.1942???
Chrome39.0.1792???
Chrome39.0.1787???
Chrome39.0.1734???
Chrome39.0.1545???
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome27.0.1453???
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chromium70.0.3538???
Chromium69.0.3497???
Chromium68.0.3440ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chromium65.0.3325ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Chromium63.0.3239???
Chromium62.0.3202???
Chromium61.0.3163???
Chromium60.0.3112???
Chromium48.0.2564???
Chromium37.0.2062???
CriOS65.0.3325ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
CriOS64.0.3282ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
CriOS62.0.3202ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Exabot3.0.0???
Firefox63.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox55.0.0ownobject[object MouseEvent]
Firefox54.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox52.58.11???
Firefox52.54.1???
Firefox52.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox47.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox39.0.0???
Firefox38.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Firefox4.0.0???
Goanna4.1.0???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
IE11.0.0ownobject[object MouseEvent]
IE10.0.0ownobject[object MouseEvent]
IE9.0.0ownobject[object MouseEvent]
Jetty9.4.0???
Python3.6.0???
Safari12.0.1???
Safari11.1.2ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Safari11.1.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Safari11.0.3ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Safari11.0.2ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Safari11.0.1ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Safari11.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Safari10.0.3ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Safari10.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
Safari9.1.3ownobject[object MouseEventConstructor]
Safari9.1.2ownobject[object MouseEventConstructor]
Safari8.0.8ownobject[object MouseEventConstructor]
Safari7.1.8ownobject[object MouseEventConstructor]
Safari6.0.5ownobject[object MouseEventConstructor]
Safari5.1.7ownobject[object MouseEventConstructor]
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction MouseEvent() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0???
Scrapy1.5.1???

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeExabotFirefoxGoannaGooglebotIEJettyPythonSafariSamsungBrowserScrapy
ABORT????? 24.0.0????????
ALT_MASK 68.0.3398???? 24.0.0????????
AT_TARGET 33.0.1750 65.0.3325 62.0.3202 12.10136.0? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
BACK????? 24.0.0????????
BLUR 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
BUBBLING_PHASE 33.0.1750 65.0.3325 62.0.3202 12.10136.0? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
CAPTURING_PHASE 33.0.1750 65.0.3325 62.0.3202 12.10136.0? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
CHANGE 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
CLICK 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
CONTROL_MASK 68.0.3398???? 24.0.0????????
DBLCLICK 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
DRAGDROP 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
ERROR????? 24.0.0????????
FOCUS 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
FORWARD????? 24.0.0????????
HELP????? 24.0.0????????
KEYDOWN 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
KEYPRESS 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
KEYUP 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
length 15.0.874 65.0.3325 62.0.3202 12.10136.0? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
LOAD????? 24.0.0????????
LOCATE????? 24.0.0????????
META_MASK 68.0.3398???? 24.0.0????????
MOUSEDOWN 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
MOUSEDRAG 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
MOUSEMOVE 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
MOUSEOUT 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
MOUSEOVER 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
MOUSEUP 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
MOVE????? 24.0.0????????
MOZ_SOURCE_CURSOR 68.0.3398???? 24.0.0????????
MOZ_SOURCE_ERASER 68.0.3398???? 24.0.0????????
MOZ_SOURCE_KEYBOARD 68.0.3398???? 24.0.0????????
MOZ_SOURCE_MOUSE 68.0.3398???? 24.0.0????????
MOZ_SOURCE_PEN 68.0.3398???? 24.0.0????????
MOZ_SOURCE_TOUCH 68.0.3398???? 24.0.0????????
MOZ_SOURCE_UNKNOWN 68.0.3398???? 24.0.0????????
NONE 33.0.1750 65.0.3325 62.0.3202 12.10136.0? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
prototype 15.0.874 65.0.3325 62.0.3202 12.10136.0? 24.0.0? 2.1.0 9.0.0?? 4.0.0 6.2.0?
RESET????? 24.0.0????????
RESIZE????? 24.0.0????????
SCROLL????? 24.0.0????????
SCROLL_PAGE_DOWN 68.0.3398???? 24.0.0????????
SCROLL_PAGE_UP 68.0.3398???? 24.0.0????????
SELECT 33.0.1750? 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 6.2.0?
SHIFT_MASK 68.0.3398???? 24.0.0????????
SUBMIT????? 24.0.0????????
TEXT????? 24.0.0????????
toString 15.0.874???? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0??
UNLOAD????? 24.0.0????????
WEBKIT_FORCE_AT_FORCE_MOUSE_DOWN?? 62.0.3202???????? 9.0.0??
WEBKIT_FORCE_AT_MOUSE_DOWN?? 62.0.3202???????? 9.0.0??
XFER_DONE????? 24.0.0????????