BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome66.0.3336ownnumber0
Chrome65.0.3325ownnumber0
Chrome65.0.3298???
Chrome65.0.3294ownnumber0
Chrome64.0.3282ownnumber0
Chrome64.0.3253ownnumber0
Chrome63.0.3239ownnumber0
Chrome63.0.3231ownnumber0
Chrome63.0.3214???
Chrome62.0.3202ownnumber0
Chrome62.0.3176ownnumber0
Chrome62.0.3175ownnumber0
Chrome62.0.3172ownnumber0
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownnumber0
Chrome61.0.3159???
Chrome61.0.3156ownnumber0
Chrome61.0.3150ownnumber0
Chrome61.0.3149ownnumber0
Chrome61.0.3147ownnumber0
Chrome61.0.3126ownnumber0
Chrome60.0.3112ownnumber0
Chrome59.0.3071ownnumber0
Chrome58.0.3300ownnumber0
Chrome58.0.3050ownnumber0
Chrome58.0.3029ownnumber0
Chrome57.0.2987ownnumber0
Chrome56.0.2924ownnumber0
Chrome55.0.2883ownnumber0
Chrome54.0.2840ownnumber0
Chrome53.0.2785ownnumber0
Chrome52.0.2743ownnumber0
Chrome51.0.2704ownnumber0
Chrome50.0.2661ownnumber0
Chrome49.0.2623ownnumber0
Chrome48.0.2564ownnumber0
Chrome47.0.2526???
Chrome46.0.2490???
Chrome45.0.2454???
Chrome44.0.2403ownnumber0
Chrome43.0.2357ownnumber0
Chrome42.0.2311ownnumber0
Chrome41.0.2272???
Chrome40.0.2214???
Chrome39.0.2171???
Chrome38.0.2125???
Chrome38.0.1025???
Chrome37.0.2062???
Chrome36.0.1985???
Chrome35.0.1916???
Chrome34.0.1847???
Chrome29.0.1547???
Chrome25.0.1364???
Chrome24.0.1312???
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
Chromium63.0.3239ownnumber0
Chromium62.0.3202ownnumber0
Chromium61.0.3163ownnumber0
Chromium60.0.3112ownnumber0
Chromium48.0.2564ownnumber0
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
CriOS59.0.3071???
Edge16.16299.0???
Edge15.15063.0???
Edge14.14393.0???
Firefox59.0.0ownnumber0
Firefox58.0.0ownnumber0
Firefox57.0.0ownnumber0
Firefox56.0.0ownnumber0
Firefox55.0.0ownnumber0
Firefox54.0.0ownnumber0
Firefox53.0.0ownnumber0
Firefox52.0.0ownnumber0
Firefox51.0.0ownnumber0
Firefox50.0.0ownnumber0
Firefox49.0.0???
Firefox45.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox43.1.0???
Firefox37.0.0???
Firefox35.0.0???
Firefox30.0.0???
Firefox29.0.0???
Firefox28.0.0???
Firefox27.0.0???
Firefox24.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Googlebot2.1.0???
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Maxthon5.0.4???
PhantomJS2.1.1???
Safari11.1.0???
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0???
Safari10.1.2???
Safari10.1.1???
Safari10.1.0???
Safari10.0.0???
Safari9.1.3???
Safari8.0.8???
Safari7.1.8???
Safari6.0.5???
Safari6.0.0???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0???
SamsungBrowser6.2.0ownnumber0
SamsungBrowser4.0.0ownnumber0

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeFirefoxGooglebotIEMaxthonPhantomJSSafariSamsungBrowser