BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome72.0.3608???
Chrome72.0.3596???
Chrome72.0.3592???
Chrome72.0.3590???
Chrome72.0.3582???
Chrome71.0.3578???
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3428???
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3398ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome60.0.8789???
Chrome60.0.8501???
Chrome60.0.8418???
Chrome60.0.8121???
Chrome60.0.8020???
Chrome60.0.7717???
Chrome60.0.7701???
Chrome60.0.7338???
Chrome60.0.7111???
Chrome60.0.6348???
Chrome60.0.5277???
Chrome60.0.5196???
Chrome60.0.5026???
Chrome60.0.4995???
Chrome60.0.4630???
Chrome60.0.4538???
Chrome60.0.4366???
Chrome60.0.4294???
Chrome60.0.4167???
Chrome60.0.4082???
Chrome60.0.4025???
Chrome60.0.3997???
Chrome60.0.3558???
Chrome60.0.3388???
Chrome60.0.3117???
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome60.0.2783???
Chrome60.0.2589???
Chrome60.0.1541???
Chrome60.0.1088???
Chrome60.0.1040???
Chrome59.0.9836???
Chrome59.0.9818???
Chrome59.0.9581???
Chrome59.0.9553???
Chrome59.0.9208???
Chrome59.0.9157???
Chrome59.0.9059???
Chrome59.0.8961???
Chrome59.0.8614???
Chrome59.0.8378???
Chrome59.0.8282???
Chrome59.0.8208???
Chrome59.0.8160???
Chrome59.0.7684???
Chrome59.0.7648???
Chrome59.0.7630???
Chrome59.0.7487???
Chrome59.0.7432???
Chrome59.0.6827???
Chrome59.0.6677???
Chrome59.0.6632???
Chrome59.0.6383???
Chrome59.0.6045???
Chrome59.0.6014???
Chrome59.0.5888???
Chrome59.0.5740???
Chrome59.0.5178???
Chrome59.0.5167???
Chrome59.0.5093???
Chrome59.0.4469???
Chrome59.0.4282???
Chrome59.0.3924???
Chrome59.0.3839???
Chrome59.0.3723???
Chrome59.0.3573???
Chrome59.0.3564???
Chrome59.0.3551???
Chrome59.0.3397???
Chrome59.0.3329???
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome59.0.3044???
Chrome59.0.3010???
Chrome59.0.2978???
Chrome59.0.2862???
Chrome59.0.2665???
Chrome59.0.2606???
Chrome59.0.2517???
Chrome59.0.2468???
Chrome59.0.2318???
Chrome59.0.2223???
Chrome59.0.2204???
Chrome59.0.2138???
Chrome59.0.2014???
Chrome59.0.1813???
Chrome59.0.1522???
Chrome59.0.1503???
Chrome59.0.1275???
Chrome59.0.1231???
Chrome58.0.9910???
Chrome58.0.8254???
Chrome58.0.7878???
Chrome58.0.7799???
Chrome58.0.7642???
Chrome58.0.7520???
Chrome58.0.7474???
Chrome58.0.7077???
Chrome58.0.7036???
Chrome58.0.6601???
Chrome58.0.6558???
Chrome58.0.6523???
Chrome58.0.6056???
Chrome58.0.5796???
Chrome58.0.5559???
Chrome58.0.5355???
Chrome58.0.5231???
Chrome58.0.4922???
Chrome58.0.4521???
Chrome58.0.4447???
Chrome58.0.4347???
Chrome58.0.4067???
Chrome58.0.3375???
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3079???
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome58.0.2648???
Chrome58.0.2551???
Chrome58.0.2513???
Chrome58.0.2483???
Chrome58.0.2409???
Chrome58.0.2182???
Chrome58.0.1851???
Chrome58.0.1424???
Chrome57.5.653???
Chrome57.0.9585???
Chrome57.0.9373???
Chrome57.0.9322???
Chrome57.0.9258???
Chrome57.0.9141???
Chrome57.0.8951???
Chrome57.0.8832???
Chrome57.0.8750???
Chrome57.0.8565???
Chrome57.0.7825???
Chrome57.0.7638???
Chrome57.0.7319???
Chrome57.0.7190???
Chrome57.0.7141???
Chrome57.0.6883???
Chrome57.0.6877???
Chrome57.0.6748???
Chrome57.0.6512???
Chrome57.0.6502???
Chrome57.0.6453???
Chrome57.0.6431???
Chrome57.0.6401???
Chrome57.0.6122???
Chrome57.0.5543???
Chrome57.0.5316???
Chrome57.0.5024???
Chrome57.0.4995???
Chrome57.0.4978???
Chrome57.0.4494???
Chrome57.0.4435???
Chrome57.0.4420???
Chrome57.0.4274???
Chrome57.0.4017???
Chrome57.0.4004???
Chrome57.0.3846???
Chrome57.0.3618???
Chrome57.0.3360???
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome57.0.2680???
Chrome57.0.2664???
Chrome57.0.2513???
Chrome57.0.2362???
Chrome57.0.1931???
Chrome57.0.1850???
Chrome57.0.1594???
Chrome57.0.1358???
Chrome57.0.1028???
Chrome56.0.9889???
Chrome56.0.9747???
Chrome56.0.9414???
Chrome56.0.9349???
Chrome56.0.9326???
Chrome56.0.9304???
Chrome56.0.9162???
Chrome56.0.9158???
Chrome56.0.8932???
Chrome56.0.8661???
Chrome56.0.8570???
Chrome56.0.8366???
Chrome56.0.7873???
Chrome56.0.7728???
Chrome56.0.7725???
Chrome56.0.7696???
Chrome56.0.7444???
Chrome56.0.7395???
Chrome56.0.7277???
Chrome56.0.7173???
Chrome56.0.7061???
Chrome56.0.6913???
Chrome56.0.6780???
Chrome56.0.6542???
Chrome56.0.6234???
Chrome56.0.6126???
Chrome56.0.5707???
Chrome56.0.5658???
Chrome56.0.5590???
Chrome56.0.5534???
Chrome56.0.5430???
Chrome56.0.5246???
Chrome56.0.5085???
Chrome56.0.4943???
Chrome56.0.4821???
Chrome56.0.4662???
Chrome56.0.4519???
Chrome56.0.4310???
Chrome56.0.4211???
Chrome56.0.3780???
Chrome56.0.3356???
Chrome56.0.3231???
Chrome56.0.3196???
Chrome56.0.3174???
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome56.0.2840???
Chrome56.0.2835???
Chrome56.0.2695???
Chrome56.0.2645???
Chrome56.0.2138???
Chrome56.0.2094???
Chrome56.0.1986???
Chrome56.0.1909???
Chrome56.0.1840???
Chrome56.0.1596???
Chrome56.0.1069???
Chrome55.0.9998???
Chrome55.0.9996???
Chrome55.0.9699???
Chrome55.0.9623???
Chrome55.0.9519???
Chrome55.0.9314???
Chrome55.0.9256???
Chrome55.0.9248???
Chrome55.0.9161???
Chrome55.0.8835???
Chrome55.0.8806???
Chrome55.0.8802???
Chrome55.0.8682???
Chrome55.0.8520???
Chrome55.0.8460???
Chrome55.0.8271???
Chrome55.0.8253???
Chrome55.0.7821???
Chrome55.0.7591???
Chrome55.0.7280???
Chrome55.0.7264???
Chrome55.0.7222???
Chrome55.0.6828???
Chrome55.0.6785???
Chrome55.0.6753???
Chrome55.0.6616???
Chrome55.0.6512???
Chrome55.0.6364???
Chrome55.0.6194???
Chrome55.0.5893???
Chrome55.0.5587???
Chrome55.0.5335???
Chrome55.0.4928???
Chrome55.0.4401???
Chrome55.0.4025???
Chrome55.0.3945???
Chrome55.0.3913???
Chrome55.0.3885???
Chrome55.0.3780???
Chrome55.0.3638???
Chrome55.0.3510???
Chrome55.0.3476???
Chrome55.0.3071???
Chrome55.0.3006???
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome55.0.2435???
Chrome55.0.2427???
Chrome55.0.2319???
Chrome55.0.2276???
Chrome55.0.2194???
Chrome55.0.2131???
Chrome55.0.1663???
Chrome55.0.1214???
Chrome55.0.1193???
Chrome55.0.1122???
Chrome54.0.9931???
Chrome54.0.9910???
Chrome54.0.9877???
Chrome54.0.9525???
Chrome54.0.8910???
Chrome54.0.8696???
Chrome54.0.8511???
Chrome54.0.8486???
Chrome54.0.8237???
Chrome54.0.8221???
Chrome54.0.8031???
Chrome54.0.7974???
Chrome54.0.7869???
Chrome54.0.7679???
Chrome54.0.7514???
Chrome54.0.7165???
Chrome54.0.6369???
Chrome54.0.6047???
Chrome54.0.5313???
Chrome54.0.4829???
Chrome54.0.4746???
Chrome54.0.4543???
Chrome54.0.4414???
Chrome54.0.4358???
Chrome54.0.3997???
Chrome54.0.3789???
Chrome54.0.3708???
Chrome54.0.3024???
Chrome54.0.2916???
Chrome54.0.2880???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome54.0.2838???
Chrome54.0.2755???
Chrome54.0.2586???
Chrome54.0.2448???
Chrome54.0.2413???
Chrome54.0.2308???
Chrome54.0.1704???
Chrome54.0.1675???
Chrome54.0.1244???
Chrome54.0.1063???
Chrome53.0.9663???
Chrome53.0.9584???
Chrome53.0.9478???
Chrome53.0.9294???
Chrome53.0.9118???
Chrome53.0.8769???
Chrome53.0.8491???
Chrome53.0.8146???
Chrome53.0.8070???
Chrome53.0.7990???
Chrome53.0.7916???
Chrome53.0.7863???
Chrome53.0.7757???
Chrome53.0.7683???
Chrome53.0.7305???
Chrome53.0.6221???
Chrome53.0.5484???
Chrome53.0.5046???
Chrome53.0.4789???
Chrome53.0.4638???
Chrome53.0.4611???
Chrome53.0.4305???
Chrome53.0.4289???
Chrome53.0.4207???
Chrome53.0.3993???
Chrome53.0.3678???
Chrome53.0.3451???
Chrome53.0.3430???
Chrome53.0.3208???
Chrome53.0.2813???
Chrome53.0.2772???
Chrome53.0.2766???
Chrome53.0.2553???
Chrome53.0.1920???
Chrome53.0.1543???
Chrome53.0.1278???
Chrome52.0.9973???
Chrome52.0.9893???
Chrome52.0.9557???
Chrome52.0.9021???
Chrome52.0.8602???
Chrome52.0.8175???
Chrome52.0.7604???
Chrome52.0.7580???
Chrome52.0.7574???
Chrome52.0.7405???
Chrome52.0.7269???
Chrome52.0.6819???
Chrome52.0.6725???
Chrome52.0.6541???
Chrome52.0.6493???
Chrome52.0.6106???
Chrome52.0.6075???
Chrome52.0.5940???
Chrome52.0.5926???
Chrome52.0.5879???
Chrome52.0.5800???
Chrome52.0.5589???
Chrome52.0.5501???
Chrome52.0.5218???
Chrome52.0.5085???
Chrome52.0.4935???
Chrome52.0.4575???
Chrome52.0.4535???
Chrome52.0.4013???
Chrome52.0.3949???
Chrome52.0.3498???
Chrome52.0.3162???
Chrome52.0.3135???
Chrome52.0.2826???
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome52.0.2623???
Chrome52.0.1777???
Chrome52.0.1482???
Chrome52.0.1373???
Chrome52.0.1103???
Chrome52.0.1102???
Chrome51.0.9395???
Chrome51.0.9305???
Chrome51.0.8956???
Chrome51.0.8869???
Chrome51.0.8861???
Chrome51.0.8607???
Chrome51.0.8409???
Chrome51.0.8036???
Chrome51.0.7931???
Chrome51.0.7922???
Chrome51.0.7803???
Chrome51.0.7620???
Chrome51.0.7390???
Chrome51.0.7287???
Chrome51.0.6635???
Chrome51.0.6544???
Chrome51.0.6499???
Chrome51.0.6357???
Chrome51.0.6002???
Chrome51.0.5948???
Chrome51.0.5596???
Chrome51.0.5470???
Chrome51.0.5452???
Chrome51.0.5329???
Chrome51.0.5302???
Chrome51.0.5290???
Chrome51.0.5167???
Chrome51.0.4940???
Chrome51.0.4811???
Chrome51.0.4516???
Chrome51.0.4338???
Chrome51.0.4223???
Chrome51.0.3897???
Chrome51.0.3865???
Chrome51.0.3596???
Chrome51.0.3563???
Chrome51.0.3494???
Chrome51.0.3436???
Chrome51.0.3326???
Chrome51.0.3236???
Chrome51.0.3067???
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome51.0.2416???
Chrome51.0.2265???
Chrome51.0.2131???
Chrome51.0.1572???
Chrome51.0.1516???
Chrome51.0.1110???
Chrome51.0.1021???
Chrome50.0.9988???
Chrome50.0.9691???
Chrome50.0.9433???
Chrome50.0.9277???
Chrome50.0.9251???
Chrome50.0.8976???
Chrome50.0.8970???
Chrome50.0.8831???
Chrome50.0.8607???
Chrome50.0.8561???
Chrome50.0.8213???
Chrome50.0.8120???
Chrome50.0.7875???
Chrome50.0.7867???
Chrome50.0.7507???
Chrome50.0.7299???
Chrome50.0.6873???
Chrome50.0.6723???
Chrome50.0.6511???
Chrome50.0.6447???
Chrome50.0.6246???
Chrome50.0.6033???
Chrome50.0.5942???
Chrome50.0.5869???
Chrome50.0.5235???
Chrome50.0.5232???
Chrome50.0.5030???
Chrome50.0.5005???
Chrome50.0.4990???
Chrome50.0.4673???
Chrome50.0.4301???
Chrome50.0.4060???
Chrome50.0.3835???
Chrome50.0.3776???
Chrome50.0.3706???
Chrome50.0.3233???
Chrome50.0.2757???
Chrome50.0.2740???
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome50.0.2526???
Chrome50.0.2204???
Chrome50.0.2062???
Chrome50.0.1999???
Chrome50.0.1859???
Chrome50.0.1811???
Chrome50.0.1695???
Chrome50.0.1446???
Chrome50.0.1394???
Chrome50.0.1375???
Chrome50.0.1358???
Chrome49.0.9967???
Chrome49.0.9926???
Chrome49.0.9863???
Chrome49.0.9691???
Chrome49.0.9604???
Chrome49.0.9405???
Chrome49.0.8671???
Chrome49.0.8654???
Chrome49.0.8224???
Chrome49.0.7913???
Chrome49.0.7873???
Chrome49.0.7810???
Chrome49.0.7502???
Chrome49.0.7500???
Chrome49.0.6745???
Chrome49.0.6621???
Chrome49.0.5943???
Chrome49.0.5851???
Chrome49.0.5679???
Chrome49.0.5343???
Chrome49.0.4391???
Chrome49.0.4361???
Chrome49.0.3895???
Chrome49.0.3892???
Chrome49.0.3582???
Chrome49.0.3580???
Chrome49.0.3437???
Chrome49.0.3424???
Chrome49.0.3160???
Chrome49.0.3084???
Chrome49.0.2926???
Chrome49.0.2854???
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome49.0.1987???
Chrome49.0.1844???
Chrome49.0.1709???
Chrome49.0.1655???
Chrome49.0.1575???
Chrome49.0.1401???
Chrome49.0.1273???
Chrome48.0.9962???
Chrome48.0.9960???
Chrome48.0.9579???
Chrome48.0.9556???
Chrome48.0.9537???
Chrome48.0.9519???
Chrome48.0.8368???
Chrome48.0.8094???
Chrome48.0.7855???
Chrome48.0.7742???
Chrome48.0.7668???
Chrome48.0.7633???
Chrome48.0.7553???
Chrome48.0.7187???
Chrome48.0.7171???
Chrome48.0.6721???
Chrome48.0.6627???
Chrome48.0.6065???
Chrome48.0.6026???
Chrome48.0.5205???
Chrome48.0.5154???
Chrome48.0.5098???
Chrome48.0.3879???
Chrome48.0.3669???
Chrome48.0.3473???
Chrome48.0.3159???
Chrome48.0.3058???
Chrome48.0.2889???
Chrome48.0.2856???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome48.0.2271???
Chrome48.0.1898???
Chrome48.0.1878???
Chrome48.0.1671???
Chrome48.0.1622???
Chrome48.0.1483???
Chrome48.0.1345???
Chrome48.0.1315???
Chrome47.0.9393???
Chrome47.0.9364???
Chrome47.0.9050???
Chrome47.0.8558???
Chrome47.0.8291???
Chrome47.0.8171???
Chrome47.0.7929???
Chrome47.0.7369???
Chrome47.0.7313???
Chrome47.0.7172???
Chrome47.0.6859???
Chrome47.0.6834???
Chrome47.0.6586???
Chrome47.0.6548???
Chrome47.0.6290???
Chrome47.0.5979???
Chrome47.0.5668???
Chrome47.0.5642???
Chrome47.0.5636???
Chrome47.0.5479???
Chrome47.0.5390???
Chrome47.0.5334???
Chrome47.0.5279???
Chrome47.0.5259???
Chrome47.0.5115???
Chrome47.0.4663???
Chrome47.0.4444???
Chrome47.0.4293???
Chrome47.0.4269???
Chrome47.0.3762???
Chrome47.0.3729???
Chrome47.0.3608???
Chrome47.0.3173???
Chrome47.0.3072???
Chrome47.0.3030???
Chrome47.0.2981???
Chrome47.0.2920???
Chrome47.0.2804???
Chrome47.0.2588???
Chrome47.0.1363???
Chrome47.0.1201???
Chrome46.0.9595???
Chrome46.0.9560???
Chrome46.0.9500???
Chrome46.0.8945???
Chrome46.0.8889???
Chrome46.0.8640???
Chrome46.0.8377???
Chrome46.0.7965???
Chrome46.0.7787???
Chrome46.0.7561???
Chrome46.0.7392???
Chrome46.0.7071???
Chrome46.0.6770???
Chrome46.0.6713???
Chrome46.0.6703???
Chrome46.0.6416???
Chrome46.0.6392???
Chrome46.0.6360???
Chrome46.0.6261???
Chrome46.0.6208???
Chrome46.0.6198???
Chrome46.0.5081???
Chrome46.0.4860???
Chrome46.0.4859???
Chrome46.0.4751???
Chrome46.0.4528???
Chrome46.0.4323???
Chrome46.0.4104???
Chrome46.0.3846???
Chrome46.0.3813???
Chrome46.0.3489???
Chrome46.0.3435???
Chrome46.0.3259???
Chrome46.0.3171???
Chrome46.0.3157???
Chrome46.0.2766???
Chrome46.0.2749???
Chrome46.0.2719???
Chrome46.0.2569???
Chrome46.0.2426???
Chrome46.0.2156???
Chrome46.0.1815???
Chrome46.0.1383???
Chrome46.0.1263???
Chrome46.0.1240???
Chrome45.0.9849???
Chrome45.0.9322???
Chrome45.0.9292???
Chrome45.0.9267???
Chrome45.0.9249???
Chrome45.0.9165???
Chrome45.0.9148???
Chrome45.0.8526???
Chrome45.0.8211???
Chrome45.0.8027???
Chrome45.0.7996???
Chrome45.0.7934???
Chrome45.0.7791???
Chrome45.0.7604???
Chrome45.0.7602???
Chrome45.0.7223???
Chrome45.0.7120???
Chrome45.0.6846???
Chrome45.0.6813???
Chrome45.0.6521???
Chrome45.0.6065???
Chrome45.0.6034???
Chrome45.0.5989???
Chrome45.0.5327???
Chrome45.0.5018???
Chrome45.0.4897???
Chrome45.0.4726???
Chrome45.0.4692???
Chrome45.0.4578???
Chrome45.0.4482???
Chrome45.0.3842???
Chrome45.0.3699???
Chrome45.0.3355???
Chrome45.0.3112???
Chrome45.0.2836???
Chrome45.0.2822???
Chrome45.0.2005???
Chrome45.0.1625???
Chrome45.0.1365???
Chrome45.0.1308???
Chrome45.0.1136???
Chrome44.0.9866???
Chrome44.0.9523???
Chrome44.0.9261???
Chrome44.0.9187???
Chrome44.0.9091???
Chrome44.0.8862???
Chrome44.0.8854???
Chrome44.0.8684???
Chrome44.0.8454???
Chrome44.0.8342???
Chrome44.0.8249???
Chrome44.0.8210???
Chrome44.0.8095???
Chrome44.0.7793???
Chrome44.0.7690???
Chrome44.0.7563???
Chrome44.0.7507???
Chrome44.0.6419???
Chrome44.0.6231???
Chrome44.0.6215???
Chrome44.0.6206???
Chrome44.0.5860???
Chrome44.0.5747???
Chrome44.0.5615???
Chrome44.0.5470???
Chrome44.0.5357???
Chrome44.0.5326???
Chrome44.0.5224???
Chrome44.0.4842???
Chrome44.0.4804???
Chrome44.0.4730???
Chrome44.0.4254???
Chrome44.0.4167???
Chrome44.0.3898???
Chrome44.0.3882???
Chrome44.0.3743???
Chrome44.0.3603???
Chrome44.0.3482???
Chrome44.0.3162???
Chrome44.0.3108???
Chrome44.0.3107???
Chrome44.0.2842???
Chrome44.0.2833???
Chrome44.0.2711???
Chrome44.0.2474???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome44.0.2115???
Chrome44.0.1924???
Chrome44.0.1716???
Chrome44.0.1471???
Chrome44.0.1469???
Chrome44.0.1200???
Chrome44.0.1150???
Chrome43.0.9921???
Chrome43.0.9882???
Chrome43.0.9754???
Chrome43.0.9251???
Chrome43.0.8854???
Chrome43.0.8813???
Chrome43.0.8485???
Chrome43.0.8368???
Chrome43.0.8364???
Chrome43.0.8275???
Chrome43.0.8090???
Chrome43.0.7905???
Chrome43.0.7307???
Chrome43.0.7255???
Chrome43.0.7079???
Chrome43.0.6276???
Chrome43.0.6221???
Chrome43.0.6024???
Chrome43.0.5206???
Chrome43.0.5104???
Chrome43.0.5064???
Chrome43.0.4945???
Chrome43.0.4708???
Chrome43.0.4297???
Chrome43.0.4191???
Chrome43.0.4062???
Chrome43.0.3929???
Chrome43.0.3927???
Chrome43.0.3752???
Chrome43.0.3514???
Chrome43.0.3415???
Chrome43.0.3378???
Chrome43.0.3338???
Chrome43.0.3245???
Chrome43.0.3196???
Chrome43.0.3130???
Chrome43.0.2863???
Chrome43.0.2808???
Chrome43.0.2588???
Chrome43.0.2496???
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome43.0.2053???
Chrome43.0.1992???
Chrome43.0.1840???
Chrome43.0.1680???
Chrome43.0.1218???
Chrome42.0.9922???
Chrome42.0.9764???
Chrome42.0.9718???
Chrome42.0.9514???
Chrome42.0.9096???
Chrome42.0.8603???
Chrome42.0.8328???
Chrome42.0.8306???
Chrome42.0.7914???
Chrome42.0.7890???
Chrome42.0.7715???
Chrome42.0.7204???
Chrome42.0.6535???
Chrome42.0.6246???
Chrome42.0.5810???
Chrome42.0.5251???
Chrome42.0.4982???
Chrome42.0.4891???
Chrome42.0.4866???
Chrome42.0.4455???
Chrome42.0.4330???
Chrome42.0.4047???
Chrome42.0.3834???
Chrome42.0.3743???
Chrome42.0.3243???
Chrome42.0.3229???
Chrome42.0.2882???
Chrome42.0.2579???
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome42.0.2178???
Chrome42.0.2078???
Chrome42.0.1978???
Chrome42.0.1936???
Chrome42.0.1824???
Chrome42.0.1753???
Chrome42.0.1532???
Chrome42.0.1352???
Chrome42.0.1331???
Chrome42.0.1321???
Chrome42.0.1108???
Chrome41.0.9979???
Chrome41.0.9841???
Chrome41.0.9441???
Chrome41.0.9303???
Chrome41.0.9294???
Chrome41.0.9188???
Chrome41.0.9087???
Chrome41.0.8908???
Chrome41.0.8734???
Chrome41.0.8453???
Chrome41.0.8067???
Chrome41.0.7428???
Chrome41.0.6808???
Chrome41.0.6487???
Chrome41.0.6446???
Chrome41.0.6407???
Chrome41.0.5995???
Chrome41.0.5898???
Chrome41.0.5824???
Chrome41.0.5597???
Chrome41.0.5594???
Chrome41.0.5403???
Chrome41.0.4798???
Chrome41.0.4361???
Chrome41.0.3894???
Chrome41.0.3877???
Chrome41.0.3438???
Chrome41.0.3435???
Chrome41.0.3391???
Chrome41.0.2826???
Chrome41.0.2704???
Chrome41.0.2645???
Chrome41.0.2280???
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome41.0.2169???
Chrome41.0.1715???
Chrome41.0.1699???
Chrome41.0.1593???
Chrome40.0.9601???
Chrome40.0.9368???
Chrome40.0.8835???
Chrome40.0.8791???
Chrome40.0.8606???
Chrome40.0.8481???
Chrome40.0.8434???
Chrome40.0.8413???
Chrome40.0.8237???
Chrome40.0.8077???
Chrome40.0.7939???
Chrome40.0.7876???
Chrome40.0.7821???
Chrome40.0.7771???
Chrome40.0.7730???
Chrome40.0.7387???
Chrome40.0.7232???
Chrome40.0.7092???
Chrome40.0.6886???
Chrome40.0.6675???
Chrome40.0.6387???
Chrome40.0.6289???
Chrome40.0.6209???
Chrome40.0.6158???
Chrome40.0.6138???
Chrome40.0.6006???
Chrome40.0.5818???
Chrome40.0.5691???
Chrome40.0.5198???
Chrome40.0.5180???
Chrome40.0.5147???
Chrome40.0.4390???
Chrome40.0.4158???
Chrome40.0.3674???
Chrome40.0.3667???
Chrome40.0.3429???
Chrome40.0.3333???
Chrome40.0.2867???
Chrome40.0.2791???
Chrome40.0.2332???
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome40.0.1741???
Chrome40.0.1736???
Chrome40.0.1711???
Chrome40.0.1466???
Chrome40.0.1421???
Chrome40.0.1333???
Chrome39.0.9025???
Chrome39.0.8902???
Chrome39.0.8879???
Chrome39.0.8497???
Chrome39.0.8189???
Chrome39.0.8130???
Chrome39.0.8094???
Chrome39.0.7823???
Chrome39.0.7661???
Chrome39.0.7474???
Chrome39.0.7410???
Chrome39.0.7331???
Chrome39.0.7287???
Chrome39.0.7099???
Chrome39.0.7081???
Chrome39.0.6905???
Chrome39.0.6835???
Chrome39.0.6776???
Chrome39.0.6416???
Chrome39.0.6145???
Chrome39.0.5701???
Chrome39.0.5549???
Chrome39.0.5444???
Chrome39.0.5333???
Chrome39.0.5179???
Chrome39.0.5121???
Chrome39.0.4628???
Chrome39.0.4336???
Chrome39.0.4314???
Chrome39.0.4297???
Chrome39.0.4183???
Chrome39.0.3701???
Chrome39.0.3495???
Chrome39.0.3307???
Chrome39.0.3087???
Chrome39.0.3041???
Chrome39.0.2760???
Chrome39.0.2495???
Chrome39.0.2457???
Chrome39.0.2113???
Chrome39.0.2096???
Chrome39.0.1996???
Chrome39.0.1942???
Chrome39.0.1792???
Chrome39.0.1787???
Chrome39.0.1734???
Chrome39.0.1545???
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome33.0.1750???
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chrome25.0.1364???
Chrome24.0.1312???
Chrome19.0.1084???
Chrome15.0.874???
Chromium70.0.3538ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chromium69.0.3497ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chromium68.0.3440ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chromium65.0.3325ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chromium63.0.3239???
Chromium62.0.3202ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chromium61.0.3163ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chromium60.0.3112ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chromium48.0.2564ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Chromium37.0.2062ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
CriOS65.0.3325???
CriOS64.0.3282???
CriOS62.0.3202???
Edge17.17134.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Exabot3.0.0???
Firefox63.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox55.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox54.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox52.58.11???
Firefox52.54.1???
Firefox52.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox47.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox39.0.0???
Firefox38.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox35.0.0???
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Firefox28.0.0???
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Firefox4.0.0???
Goanna4.1.0???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
IE11.0.0???
IE10.0.0???
IE9.0.0???
Jetty9.4.0???
Python3.6.0???
Safari12.0.1???
Safari11.1.2???
Safari11.1.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Safari11.0.3???
Safari11.0.2???
Safari11.0.1???
Safari11.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Safari10.1.2???
Safari10.1.1ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Safari10.0.3???
Safari10.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Safari9.1.3???
Safari9.1.2???
Safari8.0.8???
Safari7.1.8???
Safari6.0.5???
Safari5.1.7???
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction GamepadEvent() { [native code] }
Scrapy1.5.1???

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeExabotFirefoxGoannaGooglebotIEJettyPythonSafariSamsungBrowserScrapy
ALT_MASK 68.0.3398???? 29.0.0????????
AT_TARGET 27.0.1025 37.0.2062? 12.10136.0? 29.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
BLUR 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
BUBBLING_PHASE 27.0.1025 37.0.2062? 12.10136.0? 29.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
CAPTURING_PHASE 27.0.1025 37.0.2062? 12.10136.0? 29.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
CHANGE 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
CLICK 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
CONTROL_MASK 68.0.3398???? 29.0.0????????
DBLCLICK 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
DRAGDROP 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
FOCUS 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
KEYDOWN 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
KEYPRESS 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
KEYUP 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
length 27.0.1025 37.0.2062? 12.10136.0? 29.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
META_MASK 68.0.3398???? 29.0.0????????
MOUSEDOWN 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEDRAG 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEMOVE 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEOUT 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEOVER 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEUP 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
NONE 27.0.1025 37.0.2062? 12.10136.0? 29.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
prototype 27.0.1025 37.0.2062? 12.10136.0? 29.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
SELECT 36.0.1025 37.0.2062????? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
SHIFT_MASK 68.0.3398???? 29.0.0????????
toString 36.0.1025 37.0.2062??? 29.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?