BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome72.0.3608???
Chrome72.0.3596???
Chrome72.0.3592???
Chrome72.0.3590???
Chrome72.0.3582???
Chrome71.0.3578???
Chrome71.0.3539ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3538ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3534ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3531ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3522ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome70.0.3520ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3497ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3494ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3472ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3466ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3457ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome69.0.3449ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3440ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3434ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3428ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3423ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3409ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3400ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome68.0.3398???
Chrome67.0.3500ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3396ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3394ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome67.0.3386ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3450ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3359ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome66.0.3336ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome65.0.3325ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome65.0.3294ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3350ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3282ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome64.0.3253ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3239ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3231ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome63.0.3205ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3202ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3176ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3175ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3172ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome62.0.3166???
Chrome61.0.3163ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3156ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3150ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3149ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3147ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome61.0.3126ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome60.0.8789???
Chrome60.0.8501???
Chrome60.0.8418???
Chrome60.0.8121???
Chrome60.0.8020???
Chrome60.0.7717???
Chrome60.0.7701???
Chrome60.0.7338???
Chrome60.0.7111???
Chrome60.0.6348???
Chrome60.0.5277???
Chrome60.0.5196???
Chrome60.0.5026???
Chrome60.0.4995???
Chrome60.0.4630???
Chrome60.0.4538???
Chrome60.0.4366???
Chrome60.0.4294???
Chrome60.0.4167???
Chrome60.0.4082???
Chrome60.0.4025???
Chrome60.0.3997???
Chrome60.0.3558???
Chrome60.0.3388???
Chrome60.0.3117???
Chrome60.0.3112ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome60.0.2783???
Chrome60.0.2589???
Chrome60.0.1541???
Chrome60.0.1088???
Chrome60.0.1040???
Chrome59.0.9836???
Chrome59.0.9818???
Chrome59.0.9581???
Chrome59.0.9553???
Chrome59.0.9208???
Chrome59.0.9157???
Chrome59.0.9059???
Chrome59.0.8961???
Chrome59.0.8614???
Chrome59.0.8378???
Chrome59.0.8282???
Chrome59.0.8208???
Chrome59.0.8160???
Chrome59.0.7684???
Chrome59.0.7648???
Chrome59.0.7630???
Chrome59.0.7487???
Chrome59.0.7432???
Chrome59.0.6827???
Chrome59.0.6677???
Chrome59.0.6632???
Chrome59.0.6383???
Chrome59.0.6045???
Chrome59.0.6014???
Chrome59.0.5888???
Chrome59.0.5740???
Chrome59.0.5178???
Chrome59.0.5167???
Chrome59.0.5093???
Chrome59.0.4469???
Chrome59.0.4282???
Chrome59.0.3924???
Chrome59.0.3839???
Chrome59.0.3723???
Chrome59.0.3573???
Chrome59.0.3564???
Chrome59.0.3551???
Chrome59.0.3397???
Chrome59.0.3329???
Chrome59.0.3071ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome59.0.3044???
Chrome59.0.3010???
Chrome59.0.2978???
Chrome59.0.2862???
Chrome59.0.2665???
Chrome59.0.2606???
Chrome59.0.2517???
Chrome59.0.2468???
Chrome59.0.2318???
Chrome59.0.2223???
Chrome59.0.2204???
Chrome59.0.2138???
Chrome59.0.2014???
Chrome59.0.1813???
Chrome59.0.1522???
Chrome59.0.1503???
Chrome59.0.1275???
Chrome59.0.1231???
Chrome58.0.9910???
Chrome58.0.8254???
Chrome58.0.7878???
Chrome58.0.7799???
Chrome58.0.7642???
Chrome58.0.7520???
Chrome58.0.7474???
Chrome58.0.7077???
Chrome58.0.7036???
Chrome58.0.6601???
Chrome58.0.6558???
Chrome58.0.6523???
Chrome58.0.6056???
Chrome58.0.5796???
Chrome58.0.5559???
Chrome58.0.5355???
Chrome58.0.5231???
Chrome58.0.4922???
Chrome58.0.4521???
Chrome58.0.4447???
Chrome58.0.4347???
Chrome58.0.4067???
Chrome58.0.3375???
Chrome58.0.3300ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3079???
Chrome58.0.3050ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome58.0.3029ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome58.0.2648???
Chrome58.0.2551???
Chrome58.0.2513???
Chrome58.0.2483???
Chrome58.0.2409???
Chrome58.0.2182???
Chrome58.0.1851???
Chrome58.0.1424???
Chrome57.5.653???
Chrome57.0.9585???
Chrome57.0.9373???
Chrome57.0.9322???
Chrome57.0.9258???
Chrome57.0.9141???
Chrome57.0.8951???
Chrome57.0.8832???
Chrome57.0.8750???
Chrome57.0.8565???
Chrome57.0.7825???
Chrome57.0.7638???
Chrome57.0.7319???
Chrome57.0.7190???
Chrome57.0.7141???
Chrome57.0.6883???
Chrome57.0.6877???
Chrome57.0.6748???
Chrome57.0.6512???
Chrome57.0.6502???
Chrome57.0.6453???
Chrome57.0.6431???
Chrome57.0.6401???
Chrome57.0.6122???
Chrome57.0.5543???
Chrome57.0.5316???
Chrome57.0.5024???
Chrome57.0.4995???
Chrome57.0.4978???
Chrome57.0.4494???
Chrome57.0.4435???
Chrome57.0.4420???
Chrome57.0.4274???
Chrome57.0.4017???
Chrome57.0.4004???
Chrome57.0.3846???
Chrome57.0.3618???
Chrome57.0.3360???
Chrome57.0.2987ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome57.0.2680???
Chrome57.0.2664???
Chrome57.0.2513???
Chrome57.0.2362???
Chrome57.0.1931???
Chrome57.0.1850???
Chrome57.0.1594???
Chrome57.0.1358???
Chrome57.0.1028???
Chrome56.0.9889???
Chrome56.0.9747???
Chrome56.0.9414???
Chrome56.0.9349???
Chrome56.0.9326???
Chrome56.0.9304???
Chrome56.0.9162???
Chrome56.0.9158???
Chrome56.0.8932???
Chrome56.0.8661???
Chrome56.0.8570???
Chrome56.0.8366???
Chrome56.0.7873???
Chrome56.0.7728???
Chrome56.0.7725???
Chrome56.0.7696???
Chrome56.0.7444???
Chrome56.0.7395???
Chrome56.0.7277???
Chrome56.0.7173???
Chrome56.0.7061???
Chrome56.0.6913???
Chrome56.0.6780???
Chrome56.0.6542???
Chrome56.0.6234???
Chrome56.0.6126???
Chrome56.0.5707???
Chrome56.0.5658???
Chrome56.0.5590???
Chrome56.0.5534???
Chrome56.0.5430???
Chrome56.0.5246???
Chrome56.0.5085???
Chrome56.0.4943???
Chrome56.0.4821???
Chrome56.0.4662???
Chrome56.0.4519???
Chrome56.0.4310???
Chrome56.0.4211???
Chrome56.0.3780???
Chrome56.0.3356???
Chrome56.0.3231???
Chrome56.0.3196???
Chrome56.0.3174???
Chrome56.0.2924ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome56.0.2840???
Chrome56.0.2835???
Chrome56.0.2695???
Chrome56.0.2645???
Chrome56.0.2138???
Chrome56.0.2094???
Chrome56.0.1986???
Chrome56.0.1909???
Chrome56.0.1840???
Chrome56.0.1596???
Chrome56.0.1069???
Chrome55.0.9998???
Chrome55.0.9996???
Chrome55.0.9699???
Chrome55.0.9623???
Chrome55.0.9519???
Chrome55.0.9314???
Chrome55.0.9256???
Chrome55.0.9248???
Chrome55.0.9161???
Chrome55.0.8835???
Chrome55.0.8806???
Chrome55.0.8802???
Chrome55.0.8682???
Chrome55.0.8520???
Chrome55.0.8460???
Chrome55.0.8271???
Chrome55.0.8253???
Chrome55.0.7821???
Chrome55.0.7591???
Chrome55.0.7280???
Chrome55.0.7264???
Chrome55.0.7222???
Chrome55.0.6828???
Chrome55.0.6785???
Chrome55.0.6753???
Chrome55.0.6616???
Chrome55.0.6512???
Chrome55.0.6364???
Chrome55.0.6194???
Chrome55.0.5893???
Chrome55.0.5587???
Chrome55.0.5335???
Chrome55.0.4928???
Chrome55.0.4401???
Chrome55.0.4025???
Chrome55.0.3945???
Chrome55.0.3913???
Chrome55.0.3885???
Chrome55.0.3780???
Chrome55.0.3638???
Chrome55.0.3510???
Chrome55.0.3476???
Chrome55.0.3071???
Chrome55.0.3006???
Chrome55.0.2883ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome55.0.2435???
Chrome55.0.2427???
Chrome55.0.2319???
Chrome55.0.2276???
Chrome55.0.2194???
Chrome55.0.2131???
Chrome55.0.1663???
Chrome55.0.1214???
Chrome55.0.1193???
Chrome55.0.1122???
Chrome54.0.9931???
Chrome54.0.9910???
Chrome54.0.9877???
Chrome54.0.9525???
Chrome54.0.8910???
Chrome54.0.8696???
Chrome54.0.8511???
Chrome54.0.8486???
Chrome54.0.8237???
Chrome54.0.8221???
Chrome54.0.8031???
Chrome54.0.7974???
Chrome54.0.7869???
Chrome54.0.7679???
Chrome54.0.7514???
Chrome54.0.7165???
Chrome54.0.6369???
Chrome54.0.6047???
Chrome54.0.5313???
Chrome54.0.4829???
Chrome54.0.4746???
Chrome54.0.4543???
Chrome54.0.4414???
Chrome54.0.4358???
Chrome54.0.3997???
Chrome54.0.3789???
Chrome54.0.3708???
Chrome54.0.3024???
Chrome54.0.2916???
Chrome54.0.2880???
Chrome54.0.2840ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome54.0.2838???
Chrome54.0.2755???
Chrome54.0.2586???
Chrome54.0.2448???
Chrome54.0.2413???
Chrome54.0.2308???
Chrome54.0.1704???
Chrome54.0.1675???
Chrome54.0.1244???
Chrome54.0.1063???
Chrome53.0.9663???
Chrome53.0.9584???
Chrome53.0.9478???
Chrome53.0.9294???
Chrome53.0.9118???
Chrome53.0.8769???
Chrome53.0.8491???
Chrome53.0.8146???
Chrome53.0.8070???
Chrome53.0.7990???
Chrome53.0.7916???
Chrome53.0.7863???
Chrome53.0.7757???
Chrome53.0.7683???
Chrome53.0.7305???
Chrome53.0.6221???
Chrome53.0.5484???
Chrome53.0.5046???
Chrome53.0.4789???
Chrome53.0.4638???
Chrome53.0.4611???
Chrome53.0.4305???
Chrome53.0.4289???
Chrome53.0.4207???
Chrome53.0.3993???
Chrome53.0.3678???
Chrome53.0.3451???
Chrome53.0.3430???
Chrome53.0.3208???
Chrome53.0.2813???
Chrome53.0.2772???
Chrome53.0.2766???
Chrome53.0.2553???
Chrome53.0.1920???
Chrome53.0.1543???
Chrome53.0.1278???
Chrome52.0.9973???
Chrome52.0.9893???
Chrome52.0.9557???
Chrome52.0.9021???
Chrome52.0.8602???
Chrome52.0.8175???
Chrome52.0.7604???
Chrome52.0.7580???
Chrome52.0.7574???
Chrome52.0.7405???
Chrome52.0.7269???
Chrome52.0.6819???
Chrome52.0.6725???
Chrome52.0.6541???
Chrome52.0.6493???
Chrome52.0.6106???
Chrome52.0.6075???
Chrome52.0.5940???
Chrome52.0.5926???
Chrome52.0.5879???
Chrome52.0.5800???
Chrome52.0.5589???
Chrome52.0.5501???
Chrome52.0.5218???
Chrome52.0.5085???
Chrome52.0.4935???
Chrome52.0.4575???
Chrome52.0.4535???
Chrome52.0.4013???
Chrome52.0.3949???
Chrome52.0.3498???
Chrome52.0.3162???
Chrome52.0.3135???
Chrome52.0.2826???
Chrome52.0.2743ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome52.0.2623???
Chrome52.0.1777???
Chrome52.0.1482???
Chrome52.0.1373???
Chrome52.0.1103???
Chrome52.0.1102???
Chrome51.0.9395???
Chrome51.0.9305???
Chrome51.0.8956???
Chrome51.0.8869???
Chrome51.0.8861???
Chrome51.0.8607???
Chrome51.0.8409???
Chrome51.0.8036???
Chrome51.0.7931???
Chrome51.0.7922???
Chrome51.0.7803???
Chrome51.0.7620???
Chrome51.0.7390???
Chrome51.0.7287???
Chrome51.0.6635???
Chrome51.0.6544???
Chrome51.0.6499???
Chrome51.0.6357???
Chrome51.0.6002???
Chrome51.0.5948???
Chrome51.0.5596???
Chrome51.0.5470???
Chrome51.0.5452???
Chrome51.0.5329???
Chrome51.0.5302???
Chrome51.0.5290???
Chrome51.0.5167???
Chrome51.0.4940???
Chrome51.0.4811???
Chrome51.0.4516???
Chrome51.0.4338???
Chrome51.0.4223???
Chrome51.0.3897???
Chrome51.0.3865???
Chrome51.0.3596???
Chrome51.0.3563???
Chrome51.0.3494???
Chrome51.0.3436???
Chrome51.0.3326???
Chrome51.0.3236???
Chrome51.0.3067???
Chrome51.0.2704ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome51.0.2416???
Chrome51.0.2265???
Chrome51.0.2131???
Chrome51.0.1572???
Chrome51.0.1516???
Chrome51.0.1110???
Chrome51.0.1021???
Chrome50.0.9988???
Chrome50.0.9691???
Chrome50.0.9433???
Chrome50.0.9277???
Chrome50.0.9251???
Chrome50.0.8976???
Chrome50.0.8970???
Chrome50.0.8831???
Chrome50.0.8607???
Chrome50.0.8561???
Chrome50.0.8213???
Chrome50.0.8120???
Chrome50.0.7875???
Chrome50.0.7867???
Chrome50.0.7507???
Chrome50.0.7299???
Chrome50.0.6873???
Chrome50.0.6723???
Chrome50.0.6511???
Chrome50.0.6447???
Chrome50.0.6246???
Chrome50.0.6033???
Chrome50.0.5942???
Chrome50.0.5869???
Chrome50.0.5235???
Chrome50.0.5232???
Chrome50.0.5030???
Chrome50.0.5005???
Chrome50.0.4990???
Chrome50.0.4673???
Chrome50.0.4301???
Chrome50.0.4060???
Chrome50.0.3835???
Chrome50.0.3776???
Chrome50.0.3706???
Chrome50.0.3233???
Chrome50.0.2757???
Chrome50.0.2740???
Chrome50.0.2661ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome50.0.2526???
Chrome50.0.2204???
Chrome50.0.2062???
Chrome50.0.1999???
Chrome50.0.1859???
Chrome50.0.1811???
Chrome50.0.1695???
Chrome50.0.1446???
Chrome50.0.1394???
Chrome50.0.1375???
Chrome50.0.1358???
Chrome49.0.9967???
Chrome49.0.9926???
Chrome49.0.9863???
Chrome49.0.9691???
Chrome49.0.9604???
Chrome49.0.9405???
Chrome49.0.8671???
Chrome49.0.8654???
Chrome49.0.8224???
Chrome49.0.7913???
Chrome49.0.7873???
Chrome49.0.7810???
Chrome49.0.7502???
Chrome49.0.7500???
Chrome49.0.6745???
Chrome49.0.6621???
Chrome49.0.5943???
Chrome49.0.5851???
Chrome49.0.5679???
Chrome49.0.5343???
Chrome49.0.4391???
Chrome49.0.4361???
Chrome49.0.3895???
Chrome49.0.3892???
Chrome49.0.3582???
Chrome49.0.3580???
Chrome49.0.3437???
Chrome49.0.3424???
Chrome49.0.3160???
Chrome49.0.3084???
Chrome49.0.2926???
Chrome49.0.2854???
Chrome49.0.2623ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome49.0.1987???
Chrome49.0.1844???
Chrome49.0.1709???
Chrome49.0.1655???
Chrome49.0.1575???
Chrome49.0.1401???
Chrome49.0.1273???
Chrome48.0.9962???
Chrome48.0.9960???
Chrome48.0.9579???
Chrome48.0.9556???
Chrome48.0.9537???
Chrome48.0.9519???
Chrome48.0.8368???
Chrome48.0.8094???
Chrome48.0.7855???
Chrome48.0.7742???
Chrome48.0.7668???
Chrome48.0.7633???
Chrome48.0.7553???
Chrome48.0.7187???
Chrome48.0.7171???
Chrome48.0.6721???
Chrome48.0.6627???
Chrome48.0.6065???
Chrome48.0.6026???
Chrome48.0.5205???
Chrome48.0.5154???
Chrome48.0.5098???
Chrome48.0.3879???
Chrome48.0.3669???
Chrome48.0.3473???
Chrome48.0.3159???
Chrome48.0.3058???
Chrome48.0.2889???
Chrome48.0.2856???
Chrome48.0.2564ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome48.0.2271???
Chrome48.0.1898???
Chrome48.0.1878???
Chrome48.0.1671???
Chrome48.0.1622???
Chrome48.0.1483???
Chrome48.0.1345???
Chrome48.0.1315???
Chrome47.0.9393???
Chrome47.0.9364???
Chrome47.0.9050???
Chrome47.0.8558???
Chrome47.0.8291???
Chrome47.0.8171???
Chrome47.0.7929???
Chrome47.0.7369???
Chrome47.0.7313???
Chrome47.0.7172???
Chrome47.0.6859???
Chrome47.0.6834???
Chrome47.0.6586???
Chrome47.0.6548???
Chrome47.0.6290???
Chrome47.0.5979???
Chrome47.0.5668???
Chrome47.0.5642???
Chrome47.0.5636???
Chrome47.0.5479???
Chrome47.0.5390???
Chrome47.0.5334???
Chrome47.0.5279???
Chrome47.0.5259???
Chrome47.0.5115???
Chrome47.0.4663???
Chrome47.0.4444???
Chrome47.0.4293???
Chrome47.0.4269???
Chrome47.0.3762???
Chrome47.0.3729???
Chrome47.0.3608???
Chrome47.0.3173???
Chrome47.0.3072???
Chrome47.0.3030???
Chrome47.0.2981???
Chrome47.0.2920???
Chrome47.0.2804???
Chrome47.0.2588???
Chrome47.0.1363???
Chrome47.0.1201???
Chrome46.0.9595???
Chrome46.0.9560???
Chrome46.0.9500???
Chrome46.0.8945???
Chrome46.0.8889???
Chrome46.0.8640???
Chrome46.0.8377???
Chrome46.0.7965???
Chrome46.0.7787???
Chrome46.0.7561???
Chrome46.0.7392???
Chrome46.0.7071???
Chrome46.0.6770???
Chrome46.0.6713???
Chrome46.0.6703???
Chrome46.0.6416???
Chrome46.0.6392???
Chrome46.0.6360???
Chrome46.0.6261???
Chrome46.0.6208???
Chrome46.0.6198???
Chrome46.0.5081???
Chrome46.0.4860???
Chrome46.0.4859???
Chrome46.0.4751???
Chrome46.0.4528???
Chrome46.0.4323???
Chrome46.0.4104???
Chrome46.0.3846???
Chrome46.0.3813???
Chrome46.0.3489???
Chrome46.0.3435???
Chrome46.0.3259???
Chrome46.0.3171???
Chrome46.0.3157???
Chrome46.0.2766???
Chrome46.0.2749???
Chrome46.0.2719???
Chrome46.0.2569???
Chrome46.0.2426???
Chrome46.0.2156???
Chrome46.0.1815???
Chrome46.0.1383???
Chrome46.0.1263???
Chrome46.0.1240???
Chrome45.0.9849???
Chrome45.0.9322???
Chrome45.0.9292???
Chrome45.0.9267???
Chrome45.0.9249???
Chrome45.0.9165???
Chrome45.0.9148???
Chrome45.0.8526???
Chrome45.0.8211???
Chrome45.0.8027???
Chrome45.0.7996???
Chrome45.0.7934???
Chrome45.0.7791???
Chrome45.0.7604???
Chrome45.0.7602???
Chrome45.0.7223???
Chrome45.0.7120???
Chrome45.0.6846???
Chrome45.0.6813???
Chrome45.0.6521???
Chrome45.0.6065???
Chrome45.0.6034???
Chrome45.0.5989???
Chrome45.0.5327???
Chrome45.0.5018???
Chrome45.0.4897???
Chrome45.0.4726???
Chrome45.0.4692???
Chrome45.0.4578???
Chrome45.0.4482???
Chrome45.0.3842???
Chrome45.0.3699???
Chrome45.0.3355???
Chrome45.0.3112???
Chrome45.0.2836???
Chrome45.0.2822???
Chrome45.0.2005???
Chrome45.0.1625???
Chrome45.0.1365???
Chrome45.0.1308???
Chrome45.0.1136???
Chrome44.0.9866???
Chrome44.0.9523???
Chrome44.0.9261???
Chrome44.0.9187???
Chrome44.0.9091???
Chrome44.0.8862???
Chrome44.0.8854???
Chrome44.0.8684???
Chrome44.0.8454???
Chrome44.0.8342???
Chrome44.0.8249???
Chrome44.0.8210???
Chrome44.0.8095???
Chrome44.0.7793???
Chrome44.0.7690???
Chrome44.0.7563???
Chrome44.0.7507???
Chrome44.0.6419???
Chrome44.0.6231???
Chrome44.0.6215???
Chrome44.0.6206???
Chrome44.0.5860???
Chrome44.0.5747???
Chrome44.0.5615???
Chrome44.0.5470???
Chrome44.0.5357???
Chrome44.0.5326???
Chrome44.0.5224???
Chrome44.0.4842???
Chrome44.0.4804???
Chrome44.0.4730???
Chrome44.0.4254???
Chrome44.0.4167???
Chrome44.0.3898???
Chrome44.0.3882???
Chrome44.0.3743???
Chrome44.0.3603???
Chrome44.0.3482???
Chrome44.0.3162???
Chrome44.0.3108???
Chrome44.0.3107???
Chrome44.0.2842???
Chrome44.0.2833???
Chrome44.0.2711???
Chrome44.0.2474???
Chrome44.0.2403ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome44.0.2115???
Chrome44.0.1924???
Chrome44.0.1716???
Chrome44.0.1471???
Chrome44.0.1469???
Chrome44.0.1200???
Chrome44.0.1150???
Chrome43.0.9921???
Chrome43.0.9882???
Chrome43.0.9754???
Chrome43.0.9251???
Chrome43.0.8854???
Chrome43.0.8813???
Chrome43.0.8485???
Chrome43.0.8368???
Chrome43.0.8364???
Chrome43.0.8275???
Chrome43.0.8090???
Chrome43.0.7905???
Chrome43.0.7307???
Chrome43.0.7255???
Chrome43.0.7079???
Chrome43.0.6276???
Chrome43.0.6221???
Chrome43.0.6024???
Chrome43.0.5206???
Chrome43.0.5104???
Chrome43.0.5064???
Chrome43.0.4945???
Chrome43.0.4708???
Chrome43.0.4297???
Chrome43.0.4191???
Chrome43.0.4062???
Chrome43.0.3929???
Chrome43.0.3927???
Chrome43.0.3752???
Chrome43.0.3514???
Chrome43.0.3415???
Chrome43.0.3378???
Chrome43.0.3338???
Chrome43.0.3245???
Chrome43.0.3196???
Chrome43.0.3130???
Chrome43.0.2863???
Chrome43.0.2808???
Chrome43.0.2588???
Chrome43.0.2496???
Chrome43.0.2357ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome43.0.2053???
Chrome43.0.1992???
Chrome43.0.1840???
Chrome43.0.1680???
Chrome43.0.1218???
Chrome42.0.9922???
Chrome42.0.9764???
Chrome42.0.9718???
Chrome42.0.9514???
Chrome42.0.9096???
Chrome42.0.8603???
Chrome42.0.8328???
Chrome42.0.8306???
Chrome42.0.7914???
Chrome42.0.7890???
Chrome42.0.7715???
Chrome42.0.7204???
Chrome42.0.6535???
Chrome42.0.6246???
Chrome42.0.5810???
Chrome42.0.5251???
Chrome42.0.4982???
Chrome42.0.4891???
Chrome42.0.4866???
Chrome42.0.4455???
Chrome42.0.4330???
Chrome42.0.4047???
Chrome42.0.3834???
Chrome42.0.3743???
Chrome42.0.3243???
Chrome42.0.3229???
Chrome42.0.2882???
Chrome42.0.2579???
Chrome42.0.2311ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome42.0.2178???
Chrome42.0.2078???
Chrome42.0.1978???
Chrome42.0.1936???
Chrome42.0.1824???
Chrome42.0.1753???
Chrome42.0.1532???
Chrome42.0.1352???
Chrome42.0.1331???
Chrome42.0.1321???
Chrome42.0.1108???
Chrome41.0.9979???
Chrome41.0.9841???
Chrome41.0.9441???
Chrome41.0.9303???
Chrome41.0.9294???
Chrome41.0.9188???
Chrome41.0.9087???
Chrome41.0.8908???
Chrome41.0.8734???
Chrome41.0.8453???
Chrome41.0.8067???
Chrome41.0.7428???
Chrome41.0.6808???
Chrome41.0.6487???
Chrome41.0.6446???
Chrome41.0.6407???
Chrome41.0.5995???
Chrome41.0.5898???
Chrome41.0.5824???
Chrome41.0.5597???
Chrome41.0.5594???
Chrome41.0.5403???
Chrome41.0.4798???
Chrome41.0.4361???
Chrome41.0.3894???
Chrome41.0.3877???
Chrome41.0.3438???
Chrome41.0.3435???
Chrome41.0.3391???
Chrome41.0.2826???
Chrome41.0.2704???
Chrome41.0.2645???
Chrome41.0.2280???
Chrome41.0.2272ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome41.0.2169???
Chrome41.0.1715???
Chrome41.0.1699???
Chrome41.0.1593???
Chrome40.0.9601???
Chrome40.0.9368???
Chrome40.0.8835???
Chrome40.0.8791???
Chrome40.0.8606???
Chrome40.0.8481???
Chrome40.0.8434???
Chrome40.0.8413???
Chrome40.0.8237???
Chrome40.0.8077???
Chrome40.0.7939???
Chrome40.0.7876???
Chrome40.0.7821???
Chrome40.0.7771???
Chrome40.0.7730???
Chrome40.0.7387???
Chrome40.0.7232???
Chrome40.0.7092???
Chrome40.0.6886???
Chrome40.0.6675???
Chrome40.0.6387???
Chrome40.0.6289???
Chrome40.0.6209???
Chrome40.0.6158???
Chrome40.0.6138???
Chrome40.0.6006???
Chrome40.0.5818???
Chrome40.0.5691???
Chrome40.0.5198???
Chrome40.0.5180???
Chrome40.0.5147???
Chrome40.0.4390???
Chrome40.0.4158???
Chrome40.0.3674???
Chrome40.0.3667???
Chrome40.0.3429???
Chrome40.0.3333???
Chrome40.0.2867???
Chrome40.0.2791???
Chrome40.0.2332???
Chrome40.0.2214ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome40.0.1741???
Chrome40.0.1736???
Chrome40.0.1711???
Chrome40.0.1466???
Chrome40.0.1421???
Chrome40.0.1333???
Chrome39.0.9025???
Chrome39.0.8902???
Chrome39.0.8879???
Chrome39.0.8497???
Chrome39.0.8189???
Chrome39.0.8130???
Chrome39.0.8094???
Chrome39.0.7823???
Chrome39.0.7661???
Chrome39.0.7474???
Chrome39.0.7410???
Chrome39.0.7331???
Chrome39.0.7287???
Chrome39.0.7099???
Chrome39.0.7081???
Chrome39.0.6905???
Chrome39.0.6835???
Chrome39.0.6776???
Chrome39.0.6416???
Chrome39.0.6145???
Chrome39.0.5701???
Chrome39.0.5549???
Chrome39.0.5444???
Chrome39.0.5333???
Chrome39.0.5179???
Chrome39.0.5121???
Chrome39.0.4628???
Chrome39.0.4336???
Chrome39.0.4314???
Chrome39.0.4297???
Chrome39.0.4183???
Chrome39.0.3701???
Chrome39.0.3495???
Chrome39.0.3307???
Chrome39.0.3087???
Chrome39.0.3041???
Chrome39.0.2760???
Chrome39.0.2495???
Chrome39.0.2457???
Chrome39.0.2113???
Chrome39.0.2096???
Chrome39.0.1996???
Chrome39.0.1942???
Chrome39.0.1792???
Chrome39.0.1787???
Chrome39.0.1734???
Chrome39.0.1545???
Chrome38.0.2125ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome37.0.2062ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome36.0.1985ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome33.0.1750ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome27.0.1453ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome25.0.1364ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome24.0.1312ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome19.0.1084ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chrome15.0.874ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chromium70.0.3538ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chromium69.0.3497ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chromium68.0.3440ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chromium65.0.3325ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chromium63.0.3239???
Chromium62.0.3202ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chromium61.0.3163ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chromium60.0.3112ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chromium48.0.2564ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Chromium37.0.2062ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
CriOS65.0.3325ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
CriOS64.0.3282ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
CriOS62.0.3202ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Edge17.17134.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Edge16.16299.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Edge15.15063.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Edge14.14393.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Edge13.10586.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Edge12.10136.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Exabot3.0.0???
Firefox63.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox62.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox61.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox60.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox59.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox58.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox57.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox56.2.3ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox56.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox55.0.0ownobject[object CloseEvent]
Firefox54.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox53.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox52.58.11???
Firefox52.54.1???
Firefox52.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox51.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox50.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox47.0.0???
Firefox44.0.0???
Firefox39.0.0???
Firefox38.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox35.0.0inheritedfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox33.0.0inheritedfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox30.0.0inheritedfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox29.0.0inheritedfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox28.0.0inheritedfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Firefox18.0.0???
Firefox6.0.0???
Firefox5.0.1???
Firefox4.0.0???
Goanna4.1.0???
Googlebot2.1.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
IE11.0.0ownobject[object CloseEvent]
IE10.0.0ownobject[object CloseEvent]
IE9.0.0???
Jetty9.4.0???
Python3.6.0???
Safari12.0.1ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Safari11.1.2ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Safari11.1.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Safari11.0.3ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Safari11.0.2ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Safari11.0.1ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Safari11.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Safari10.1.2ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Safari10.1.1ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Safari10.0.3ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Safari10.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Safari9.1.3ownobject[object CloseEventConstructor]
Safari9.1.2ownobject[object CloseEventConstructor]
Safari8.0.8ownobject[object CloseEventConstructor]
Safari7.1.8ownobject[object CloseEventConstructor]
Safari6.0.5ownobject[object CloseEventConstructor]
Safari5.1.7ownobject[object CloseEventConstructor]
Safari5.0.5???
Safari4.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
SamsungBrowser7.2.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
SamsungBrowser6.2.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
SamsungBrowser4.0.0ownfunctionfunction CloseEvent() { [native code] }
Scrapy1.5.1???

PropertiesChromeChromiumCriOSEdgeExabotFirefoxGoannaGooglebotIEJettyPythonSafariSamsungBrowserScrapy
ABORT????? 24.0.0????????
ALT_MASK 68.0.3428???? 24.0.0????????
AT_TARGET 27.0.1025 37.0.2062 59.0.3071 12.10136.0? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
BACK????? 24.0.0????????
BLUR 33.0.1025 37.0.2062 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
BUBBLING_PHASE 27.0.1025 37.0.2062 59.0.3071 12.10136.0? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
CAPTURING_PHASE 27.0.1025 37.0.2062 59.0.3071 12.10136.0? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
CHANGE 33.0.1025 37.0.2062 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
CLICK 33.0.1025 37.0.2062 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
CONTROL_MASK 68.0.3428???? 24.0.0????????
DBLCLICK 33.0.1025 37.0.2062 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
DRAGDROP 33.0.1025 37.0.2062 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
ERROR????? 24.0.0????????
FOCUS 33.0.1025 37.0.2062 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
FORWARD????? 24.0.0????????
HELP????? 24.0.0????????
KEYDOWN 33.0.1025 37.0.2062 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
KEYPRESS 33.0.1025 37.0.2062 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
KEYUP 33.0.1025 37.0.2062 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
length 15.0.874 37.0.2062 59.0.3071 12.10136.0? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
LOAD????? 24.0.0????????
LOCATE????? 24.0.0????????
META_MASK 68.0.3428???? 24.0.0????????
MOUSEDOWN 33.0.1025 37.0.2062 59.0.3071?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEDRAG 33.0.1025 37.0.2062 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEMOVE 33.0.1025 37.0.2062 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEOUT 33.0.1025 37.0.2062 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEOVER 33.0.1025 37.0.2062 59.0.3071?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
MOUSEUP 33.0.1025 37.0.2062 59.0.3071?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
MOVE????? 24.0.0????????
NONE 27.0.1025 37.0.2062 59.0.3071 12.10136.0? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
prototype 15.0.874 37.0.2062 59.0.3071 12.10136.0? 24.0.0? 2.1.0 10.0.0?? 4.0.0 4.0.0?
RESET????? 24.0.0????????
RESIZE????? 24.0.0????????
SCROLL????? 24.0.0????????
SELECT 33.0.1025 37.0.2062 64.0.3282?? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
SHIFT_MASK 68.0.3428???? 24.0.0????????
SUBMIT????? 24.0.0????????
TEXT????? 24.0.0????????
toString 15.0.874 37.0.2062??? 24.0.0? 2.1.0??? 4.0.0 4.0.0?
UNLOAD????? 24.0.0????????
XFER_DONE????? 24.0.0????????